Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 2013-2014

Η Δράση [2013-2014]

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Παρουσίαση
 • 04/01/2014
 • Καλωσόρισμα-Παρουσίαση Προγράμματος
  Αργύρης Περουλάκης
 • YT
 • 04/01/2014
 • Παρουσίαση της επικοινωνιακής εκστρατείας της Γενικής Διεύθυνσης DG Mare
  Δημήτρης Γιωτάκος
 • YT
 • 04/01/2014
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
  Νικόλαος Λυμούρης
 • ppt
 • 04/01/2014
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt
 • 04/01/2014
 • Γνωριμία-Ενίσχυση της ομαδικότητας
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • doc
 • 04/01/2014
 • Γνωριμία-Ενίσχυση της ομαδικότητας
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • doc
 • 04/01/2014
 • Workshop:Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος Τ4Ε 2014
  Τατιάνα Ριζοπούλου
 • ppt
 • 05/01/2014
 • Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • ppt
 • 05/01/2014
 • Οικονομικά Θέματα: Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt
 • 05/01/2014
 • Οικονομικά Θέματα: Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Νικόλαος Λυμούρης
 • ppt
 • 05/01/2014
 • Εποικοδομητική επικοινωνία
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • doc
 • 05/01/2014
 • Εποικοδομητική επικοινωνία
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • doc
 • 05/01/2014
 • Διαχείριση συγκρούσεων
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • doc
 • 05/01/2014
 • Διαχείριση συγκρούσεων
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • doc
 • 06/01/2014
 • Ευρωεκλογές και ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας
  Νικόλαος Λυμούρης
 • ppt
 • 06/01/2014
 • Ευρωεκλογές και ενεργή συμμετοχή, η Προεδρία της Ελλάδας
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt
 • 06/01/2014
 • Κλείσιμο προγράμματος
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • doc
 • 06/01/2014
 • Κλείσιμο προγράμματος
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • doc