Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 2013-2014

Η Δράση [2013-2014]

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Παρουσίαση
 • 04/01/2014
 • Παρουσίαση της επικοινωνιακής εκστρατείας της Γενικής Διεύθυνσης DG Mare
  Δημήτρης Γιωτάκος
 • YT
 • 04/01/2014
 • Εκστρατεία για την Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική την Ελλάδα
  Δράση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων
  Αργύρης Περουλάκης
 • doc
 
Η Δράση [2012-2013]

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Παρουσίαση
 • 03/01/2013
 • Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  Τατιάνα Ριζοπούλου
 • pdf
 • 03/01/2013
 • Πολιτικές Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Αργύρης Περουλάκης
 • pdf
 • 03/01/2013
 • Erasmus for All
  Helene Skikos
 • download zip
 • 04/01/2013
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία της Ε.Ε. ως ιδέα και ως θεσμοί. Η παρουσίαση των σκοπών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση σήμερα
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • pdf
 • 04/01/2013
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία της Ε.Ε. ως ιδέα και ως θεσμοί. Η παρουσίαση των σκοπών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση σήμερα
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf
 • 04/01/2013
 • Ε.Ε.: Πολιτικές για τους πολίτες
  Παναγιώτης Αλεβαντής
 • pdf
 • 04/01/2013
 • Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (τι είναι, ποια είναι η σύνθεσή τους, ποιες οι αρμοδιότητες τους).
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf
 • 04/01/2013
 • Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (τι είναι, ποια είναι η σύνθεσή τους, ποιες οι αρμοδιότητες τους).
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • pdf
 • 05/01/2013
 • Οικονομικά θέματα: Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • pdf
 • 05/01/2013
 • Οικονομικά θέματα: Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf
 • 05/01/2013
 • Ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία στις χώρες της Ε.Ε.
  Κατερίνα Φλάκα
 • pdf
 • 05/01/2013
 • Θέματα Δικαίου: Δικαιώματα του πολίτη και Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf
 • 05/01/2013
 • Θέματα Δικαίου: Δικαιώματα του πολίτη και Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • pdf
 • 06/01/2013
 • Διδάσκω την Ευρώπη στο σχολείο (teachers’ corner, kids’ corner). Ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης που αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • pdf
 • 06/01/2013
 • Διδάσκω την Ευρώπη στο σχολείο (teachers’ corner, kids’ corner). Ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης που αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf
 Η Δράση [2011-2012]

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


Κοινωνική - Πολιτιστική - Περιφεριακή διάσταση της ΕΕ

 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Υλικό
 

Οικονομική - Θεσμική διάσταση της ΕΕ

 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Υλικό
 

Βιωματική εκπαίδευση

 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Υλικό