Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 2014-2015

Η Δράση [2014-2015]

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο


 • Ημερομηνία
 • Τίτλος
 • Παρουσίαση
 • 03/01/2015
 • Καλωσόρισμα-Παρουσίαση Προγράμματος
  Αργύρης Περουλάκης
 • YT
 • 03/01/2015
 • Παρουσίαση της επικοινωνιακής εκστρατείας της Γενικής Διεύθυνσης DG Mare
  Δημήτρης Γιωτάκος
 • YT
 • 03/01/2015
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα    
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf icon
 • 03/01/2015
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχές, σκοποί, αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt (σύντομα)
 • 03/01/2015
 • Ενίσχυση της ομαδικότητας. Παιχνίδια γνωριμίας των μελών μεταξύ τους
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • pdf icon
 • 03/01/2015
 • Ενίσχυση της ομαδικότητας. Παιχνίδια γνωριμίας των μελών μεταξύ τους
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • pdf icon


 
 • 04/01/2015
 • Εποικοδομητική επικοινωνία και ανοιχτή ακρόαση, Οργάνωση και διαχείριση ομάδων
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • pdf icon
 • 04/01/2015
 • Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt (σύντομα)
 • 04/01/2015
 • Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος της μη Ευρώπης
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf icon
 • 04/01/2015
 • Εποικοδομητική επικοινωνία και ανοιχτή ακρόαση, Οργάνωση και διαχείριση ομάδων
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • pdf icon
 • 04/01/2015
 • Εποικοδομητική επικοινωνία
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • doc
 • 04/01/2015
 • Δημιουργικότητα στη διαχείριση συγκρούσεων. Η ιστορία ενός Ευρώ
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • pdf icon
 • 04/01/2015
 • Δημιουργικότητα στη διαχείριση συγκρούσεων. Η ιστορία ενός Ευρώ
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • pdf icon
 • 05/01/2015
 • Πολιτικά συστήματα. Πολιτισμικές αρχές και πολιτικές της Ε.Ε.
  Νικόλαος Λυμούρης
 • pdf icon
 • 05/01/2015
 • Πολιτικά συστήματα. Πολιτισμικές αρχές και πολιτικές της Ε.Ε.
  Φωτεινή Ασδεράκη
 • ppt (σύντομα)
 • 05/01/2015
 • Κλείσιμο προγράμματος
  Μαρία Κωνσταντινίδου
 • pdf icon
 • 05/01/2015
 • Κλείσιμο προγράμματος
  Αντιγόνη Κεμερλίογλου
 • pdf icon