Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014-2015

Η Δράση [2014-2015]

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

3-5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

katevaste to ekpaideutiko programmaΕκπαιδευτικό πρόγραμμα Χαλκίδα 2015

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ4Ε AMBASSADORS 2014-2015

 

Το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα των Πρεσβευτών (Ambassadors) της δράσης teachers4europe 2014-15, αποτελεί μία σημαντική εισαγωγική φάση του συνολικού προγράμματος.

 

Στόχος του επιμορφωτικού εξ αποστάσεως προγράμματος είναι να αποτελέσει το μέσον, ώστε η αρχική πρόταση σχεδίου δράσης για τις ομάδες επιμόρφωσης/εργασιών που κατατέθηκε, να φτάσει σε πιο ώριμο στάδιο για την εκπαίδευση με φυσική παρουσία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2015. Αυτή η αρχική φάση, θα αποτελέσει ένα ενισχυτικό εργαλείο για την καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος εξ αποστάσεως είναι:

 

  • Να προετοιμάσει και να υποβοηθήσει τους "Τ4Ε Ambassadors" να αναπτύξουν καλύτερα τα σχέδια που κατέθεσαν κατά την υποβολή των αιτήσεων τους για αξιολόγηση και που αφορούν στην επιμόρφωση/εργασίες των νέων υποψήφιων Τ4Ε.
  • Να συνδέσει τους στόχους της δράσης με το πλάνο επιμόρφωσης/εργασιών, υπό την καθοδήγηση των εισηγητών, τους οποίους σε συνέχεια θα συναντήσουν δια ζώσης στην εκπαίδευση του Ιανουαρίου.
  • Ειδικότερα για όσους δεν φέρουν ήδη τον τίτλο του Τ4Ε, να βοηθήσει την ένταξή τους στις εκπαιδεύσεις του Ιανουαρίου 2015.
  • Να εμφυσήσει τη φιλοσοφία της νέας προσέγγισης στους ήδη Τ4Ε, οι οποίοι θα χρειαστεί να μπουν πλέον στη νοοτροπία της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Να δικτυώσει τους Τ4Ε Ambassadors μεταξύ τους, μέσα από τις ομάδες εργασίας.

 

Το μέσο υλοποίησης της εκπαίδευσης θα είναι οι ηλεκτρονικές ομάδες εργασίας (forum) που θα δημιουργηθούν στο www.teachers4europe.gr, στο πρότυπο αυτών που λειτούργησαν και στις προηγούμενες δράσεις

 

Θα συσταθούν τέσσερις (4) αυτοτελείς ομάδες εργασίας που θα επιβλέπονται από την ομάδα έργου και έναν εισηγητή και θα συμμετέχουν έως 20 Τ4Ε Ambassadors στην κάθε μία.

 

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από τους επιβλέποντες εισηγητές τους στα κάτωθι:

  • ιεράρχηση στόχων
  • μέθοδοι και δόμηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού
  • συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής.

 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν σε αυτήν την φάση να παρακολουθήσουν τις εξ αποστάσεως ομάδες εργασίας, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr κατά τις ημερομηνίες

 

5 Δεκεμβρίου 2014 – 23 Δεκεμβρίου 2014

 

Ο τελικός στόχος είναι να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια να διευκολύνουν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν τη λειτουργία των τοπικών ομάδων επιμόρφωσης/εργασίας που θα δημιουργηθούν από τους νέους υποψήφιους Τ4Ε.