Πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «TEACHERS 4 EUROPE 2015-2016»

 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνει την εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe 2015-16" και προσκαλεί, τους Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε αυτήν.

 

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης δράσης, οι Εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

 

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών είναι:

 

Nα έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της Ευρωπαϊκής ιδέας.

 

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.

 

Να εξοικειωθούν σε βιωματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.

 

Να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την Ευρώπη των πολιτών.

 

Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως δράση εξοικείωσης και προετοιμασίας μέσω τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της πλατφόρμας www.teachers4europe.gr

 

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα διοργανώσει σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιμορφωτικές συναντήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο 2016. Το πρόγραμμα, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με νέες, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες επιστημονικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων.

 

Στη συνέχεια θα υλοποιήσουν μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες (in-class projects) με τους μαθητές τους, τις οποίες θα ολοκληρώσουν έως το τέλος Απριλίου 2016. Οι Εκπαιδευτικοί-Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα υλοποιήσουν δράσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα εντός της περιφέρειας της αρμοδιότητάς τους. Η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν και θα υπάρχει αποζημίωση για τη μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στα εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

 

 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι καθηγητές, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι Εκπαιδευτικοί-Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και να ασκούν διδακτικό έργο σε Γυμνάσιο ή Λύκειο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 • Να διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

 • Να μη συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2025 τη συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.

 • Να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες σύγχρονες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους.

 • Να διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ).

 • Να είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Να έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός της προθεσμίας.

 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από τους διοργανωτές και η τελική επιλογή των Εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη δράση θα γίνει από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.

 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: εμπειρία στις τάξεις σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.α.

 • Επιστημονική και Επαγγελματική Κατάρτιση, άλλες δεξιότητες: επιπλέον τίτλοι σπουδών (πέρα από το βασικό για το διορισμό), πιστοποιήσεις γλωσσών και Η/Υ, συμμετοχή σε επιμορφώσεις, δημοσιεύσεις.

 • Κοινωνική Δράση: συμμετοχή σε ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα ή άλλες εθελοντικές δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 • Αξιοποίηση της εκπαίδευσης “Teachers 4 Europe 2015-2016”: περιγραφή τρόπων αξιοποίησης της εκπαίδευσης εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται.

 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ TEACHERS 4 EUROPE 2015-2016

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα μπορούν να συμμετάσχουν στο υπάρχον δίκτυο των Εκπαιδευτικών με κύρια δέσμευση να συνεχίζουν κάθε χρόνο μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) να προωθούν ενεργά τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με το τέλος της επιμόρφωσης θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής και θα τους απονεμηθεί η Προσωπική Κάρτα Μέλους «Teachers 4 Europe 2015-2016» κατά τη διάρκεια των τελετών ολοκλήρωσης της δράσης, ο τόπος των οποίων θα προσδιοριστεί στη συνέχεια του προγράμματος.

 

 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η ενημέρωση των υποψηφίων, σε όλα τα στάδια αξιολόγησης έως και την τελική επιλογή, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.teachers4europe.gr αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και το μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης. Ο κωδικός αυτός αποτελεί επίσης το username και password για πρόσβαση στο δια-δικτυακό χώρο απ’ όπου θα γίνεται η ενημέρωσή τους.

 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν και θα υπάρχει αποζημίωση για τη μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στα επιτόπου εκπαιδευτικά κέντρα

 

Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr