Εκπαιδευτικό περιχόμενο 2015-2016

Ημερομηνία
Τίτλος
Υλικό
22/12/2015
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
22/12/2015
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
18/03/2016
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό
18/03/2016
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση
18/03/2016
Πρακτικές Συμβουλές για δημιουργία μαθητικών ταινιών
18/03/2016
Media Literacy
18/03/2016
Ο Εγγραμματισμός στα Μέσα ως Ευρωπαϊκή Στρατηγική και η Εμπειρία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης