Επιλογή Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στην Εκπαιδευτική Δράση "Teachers 4 Europe 2015-2016". Συνημμένους θα βρείτε τους καταλόγους των επιλεγέντων.

H εκπαίδευση των επιλεγέντων, όπως θα παρατηρήσετε, θα πραγματοποιηθεί σε 2 Ομάδες: Μία στην Αθήνα - Ομάδα Επιμόρφωσης Α., και μία στη Θεσσαλονίκη - Ομάδα Επιμόρφωσης Β. Ο διαχωρισμός έγινε με βάση την Περιφέρεια του σχολείου τους.

Η επιμόρφωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες που ακολουθούν:

  • Ομάδα Επιμόρφωσης Α – Αθήνα 16 -17/01/2016
  • Ομάδα Επιμόρφωσης Β – Θεσσαλονίκη 23 - 24/01/2016 *

Ζητάμε συγγνώμη για την αλλαγή στις ημερομηνίες που αναγκαστήκαμε να πραγματοποιήσουμε.

Όσοι από τους επιλεγέντες δεν μπορούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν εγκαίρως για να αντικατασταθούν.

*Λόγω διοικητικών διαδικασιών οι ημερομηνίες που αφορούν την Ομάδα Β δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν ακόμα και ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή.

Ομάδα Επιμόρφωσης Α - Αθήνα

Ομάδα Επιμόρφωσης Β - Θεσσαλονίκη