Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στην Εκπαιδευτική Δράση "Teachers 4 Europe 2016-2017".

Συνημμένους θα βρείτε τους καταλόγους των επιλεγέντων.

 

Παρακαλώ δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Παρακαλώ δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Με σκοπό να έρθετε σε επικοινωνία με τον Α4Ε σας, παρακαλούμε δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ