ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe κι έχει ως τίτλο «Ταξιδεύοντας στα Μουσεία και στα Μνημεία της Ευρώπης». Το θέμα αυτό επιλέχθηκε από τους μαθητές της ΣΤ2 τάξεως του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, μετά από καταιγισμό ιδεών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετίζεται με τον πολιτισμό των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαφαίνεται μέσα από τα μουσεία και τα μνημεία τους.

Η επιλογή του θέματος πραγματοποιήθηκε με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας πολυδιάστατης έννοιας στο ιστορικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο,  τη σημασία της ενότητας και της συνύπαρξης των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις αρχές και τις αξίες που αποτελούν συστατικό στοιχείο της ύπαρξης και της ταυτότητας της Ευρώπης, να εκτιμήσουν τη σημασία ένταξης των κρατών και να αναδείξουν το γεγονός ότι κάθε χώρα εκτός από τα στοιχεία που τις συνδέει με τις υπόλοιπες, παράλληλα έχει και τη δική της ξεχωριστή, εθνική, πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα και τα μουσεία και τα μνημεία είναι εκείνα που την υποδηλώνουν.

Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, εποπτικό υλικό, τη χρήση των ΤΠΕ κι αξιοποιώντας τόσο τη συνδρομή της συντονίστριάς μας όσο και τις υποστηρικτικές δομές του προγράμματος Teachers4Europe, οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν την γνώση σε διάφορα επίπεδα και μέσα από διαφορετικές οπτικές σχετικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές αισθήματα κατανόησης αλληλεγγύης και σεβασμού για μέλη της στενής και ευρύτερης παγκόσμιας κοινότητας όπου ζούμε  και να εκτιμήσουν την αξία της λειτουργίας των ανθρώπων σε ομάδες αναγνωρίζοντας ότι όλες οι ομάδες είναι μέλη της ομάδας των ανθρώπων όλου του κόσμου.

Τα παιδιά πηγαίνουν από τον κλειστό κύκλο της οικογένειάς τους σταδιακά στον κύκλο της γειτονιάς, της πόλης, της χώρας, της Ευρώπης, του κόσμους μας και εντοπίζουν ότι  διαφορές και ομοιότητες υπάρχουν παντού ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώπων.

Αναγνωρίζουν την αξία της ομάδας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον αγώνα των ομάδων για ανθρώπινα δικαιώματα.

Στους δύο παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα βίντεο της τάξης μας.

Πολλά χρώματα, πολλές ομάδες

Μη μένεις μόνος γίνε ομάδα για τα δικαιώματά σου

Εδώ μπορείτε να δείτε το παιχνίδι μας για την αξία της πολυφωνίας στην ίδια ομάδα.

Μία ομάδα πολλές απόψεις

 

Σε συνεργασία με την κ.Κατερίνα Βλάχου,την έταιρη teacher4Europe του σχολείου μας οι μαθητές δημιούργησαν και εικονογράφησαν ένα παραμύθι με ήρωες απο γνωστά ευρωπαϊκά παραμύθια. Το υλικο έχει αναρτηθεί στο site που έχει δημιουργήσει η κ. Βλάχου για το σκοπό αυτό oureurocorner.weebly.com

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προσέφερε και φέτος σε Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καινοτόμα, δια-δραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe».
Στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση είχαμε την τύχη και τη χαρά να λάβουμε μέρος κι εμείς αποκτώντας γνώσεις για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δράσεων βιωματικών, που υλοποιήσαμε στο χώρο του σχολείου κάνοντας χρήση συγκεκριμένου υποστηρικτικού υλικού. Αντιληφθήκαμε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνειδητοποιήσαμε την αξία της φράσης «Ενωμένοι στην πολυμορφία».

 

Η τελική εργασία των μαθητών καθώς και η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι αυτή αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε πέρυσι για το Teachers4Europe. Επισυνάπτω το link :http://oureurocorner.weebly.com/