Η δράση t4e φιλοξενήθηκε σε τμήμα project της Β΄ τάξης του σχολείου και είχε θέμα:

Εντός της Ευρώπης και πάνω από τη Γη – Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Διαστήματος.

Στους 3 μήνες της διάρκειας της εργασίας, γνωρίσαμε τα συστήματα Copernicus (γεωσκόπηση και μετεωρολογικά δεδομένα) και Galileo/EGNOS (δορυφορική πλοήγηση ακριβείας) καθώς τη αξία των εφαρμογών τους στην ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ενημερωθήκαμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας από το 2005 και παρακολουθήσαμε την διεξαγωγή μέρους του προγράμματος Exomars. Χρησιμοποιήσαμε φορητές συσκευές για να παρακολουθήσουμε ειδήσεις στο κανάλι Euronews/Space και τις διαμοιράσαμε σε κοινωνικά δίκτυα. Συμμετείχαμε στην εθελοντική ομάδα υποτιτλισμού ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής ταινίας (TED-Ed) με θέμα την βαρύτητα και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δημιουργήσαμε παρουσιάσεις ppt και ταινίες μικρής διάρκειας. Όμως δεν χρησιμοποιήσαμε μόνο Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, φτιάξαμε και χειροποίητους σελιδοδείκτες τους οποίους μοιράσαμε κατά την παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο! Και φυσικά, συμπεριλάβαμε και την απαραίτητη Φυσική!

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί ένα πείραμα ευαισθητοποίησης σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκειά του ήταν δύο χρόνια, καθώς είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, και συνεχίστηκε με την ίδια στοχοθεσία, ενταγμένο και στο πλαίσιο του Teachers for Europe, εμπλέκοντας διαφορετικού τύπου σχολεία, ώστε να έχουμε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στο επίκεντρο μπήκε όχι μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, αλλά ένα ευρύτερο σύνολο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΣΣΝ. Το εργαστήριο λειτούργησε με επιτυχία και τις δύο χρονιές.

Στο σχολείο μας φοιτούν 25 μαθητές/-τριες κωφοί και βαρήκοοι.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερα (4) αγόρια όλα κωφά τα οποία μένουν στο οικοτροφείο του σχολείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν:

-να ενημερωθούν οι μαθητές sχετικά με  τις βασικές αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

- να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα μας η Ελλάδα είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και ότι με την φιλόξενη συμπεριφορά μας στους πρόσφυγες συντελούμε στη διατήρηση των αρχών του σεβασμού, της αλληλεγγύης και του σεβασμού του άλλου.

- να έχουν την ευκαιρία να αναγνώσουν ένα ολόκληρο βιβλίο λογοτεχνίας με στόχο να καλλιεργηθεί η αγάπη για διάβασμα βιβλίων κατάλληλων, από άποψη γλώσσας και περιεχομένου, για τους συγκεκριμένους μαθητές.Συγκεκριμένα, διαβάσαμε το βιβλίο της Ελένης Σβορώνου, Σκληρό καρύδι, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Αντιμετωπίζοντας τα ίδια τον ρατσισμό λόγω της διαφορετικότητάς τους, στο τέλος όλα κατέληξαν ότι όταν τα παιδιά-πρόσφυγες έρθουν να φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία θα πρέπει να τα δεχτούμε με όλη μας την καρδιά και να μην τα απορρίψουμε.

Το βίντεο βρίσκεται στο:

 

Το project European Days for High school Students «Ευρωπαϊκές Μαθητικές Μέρες» είναι ένα πρόγραμμα eTwinning που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και τυπικά ολοκληρώθηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ομαδοσυνεργατική διαδικτυακή προετοιμασία της συνάντησης των μαθητών από σχολεία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας στο Στρασβούργο της Γαλλίας και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συμβουλίου (European Student Council). Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και προετοιμάστηκαν διαδικτυακά 5 θεματικά εργαστήρια με θέματα:

α) Μαθητικές οργανώσεις στην Ευρώπη,

β) Ευρωπαϊκοί θεσμοί: περιεχόμενο, ρόλος και σημασία,

γ) Ευρωπαϊκός πολιτισμός: ελάτε να γνωριστούμε

δ) Αντιπροσωπευτικοί μαθητικοί θεσμοί στην Ευρώπη,

ε) το μέλλον της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

Τα εργαστήρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στους χώρους τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 29,30 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2016. Τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που προέκυψαν, μέσα από υποδειγματικά βιωματικές και έμπρακτα δημοκρατικές διαδικασίες, οδήγησαν στην ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων μαθητών να συντάξουν μιας διακήρυξη αρχών για την Ευρώπη που ονειρεύονται και όλα αυτά που τους συνδέουν ως νέους πολίτες της Ε.Ε.. Το πιο σημαντικό όμως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος  ήταν η ίδρυση του European Student Council και η κατ’ άρθρο ψήφιση του Καταστατικού του Χάρτη, με την ελπίδα και την ευχή όλων, να ενισχυθεί ο ρόλος του θεσμικά και οργανωτικά από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και να συμμετέχουν σε αυτό μαθητές από όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε.

Οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στο project κατέγραψαν σε ένα βίντεο τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματά τους από το πρόγραμμα και το μοιράζονται μαζί σας, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο!

 Το 5ο στο Στρασβούργο!