ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

H Ευρώπη των Γλωσσών

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας για μια σύγχρονη μορφή διδασκαλίας θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 σε τμήμα της Α΄ τάξης του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας μέσα στο πλαίσιο της δράσης Τeachers  for Europe

Διδακτική ενότητα: Γλωσσομάθεια ,από το σχολικό βιβλίο της Έκθεσης-Έκφρασης της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ΤΠΕ, Εικαστικά.

Σκεπτικό σεναρίου-Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

Το θέμα του σεναρίου αποφασίστηκε από κοινού με τους μαθητές κατόπιν συζητήσεως μέσα στο πλαίσιο της εξεύρεσης μιας θεματικής που να συνδέει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και τις προτεραιότητές της με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις καθημερινές τους ανάγκες, τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και  τα διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η παρούσα διδακτική πρόταση δεν είναι μόνο μια εκπαιδευτική εργασία, ούτε ένα θεωρητικό σχέδιο ,αλλά συνιστά έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό τρόπο διδασκαλίας θεμάτων της Ε.Ε, εφαρμόσιμο στη σχολική τάξη.