ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Τείχη: Μια ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) για τα τείχη στην Ευρώπη του σήμερα

Εισαγωγή

Βασικός άξονας της εργασίας είναι το θέμα των συνόρων, των τειχών με την ευρύτερη έννοια που υψώνονται μεταξύ ανθρώπων και κρατών, των εμποδίων που ορθώνονται στη σύγχρονη Ε.Ε., και η ανάδειξη των αξιών και των στόχων που διέπουν τις ιδρυτικές αρχές της Ε.Ε. σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της δραστηριότητας είναι η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling).

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=xfiTQ7D9jB0{?youtube}

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=OFzgkM7Z_gI{/youtube}