ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΕUROFEST - Γιορτάζοντας τη Διαφορετικότητα

https://prezi.com/tm6wolrbrz4z/teachers-for-europe-1st-and-2nd-senior-high-schools-of-kaisariani/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών από το 1ο και 2ο Λύκειο Καισαριανής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16. Σκοπός του έργου μας ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποδοχή της διαφορετικότητας, όπως αυτή προκύπτει από συνήθειες και ιδέες των λαών που αποτελούν την ΕΕ.