ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Τα παιδιά πρόσφυγες, η ιστορία της Αϊσέ

Στο σχολείο μας φοιτούν 25 μαθητές/-τριες κωφοί και βαρήκοοι.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερα (4) αγόρια όλα κωφά τα οποία μένουν στο οικοτροφείο του σχολείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν:

-να ενημερωθούν οι μαθητές sχετικά με  τις βασικές αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

- να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα μας η Ελλάδα είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και ότι με την φιλόξενη συμπεριφορά μας στους πρόσφυγες συντελούμε στη διατήρηση των αρχών του σεβασμού, της αλληλεγγύης και του σεβασμού του άλλου.

- να έχουν την ευκαιρία να αναγνώσουν ένα ολόκληρο βιβλίο λογοτεχνίας με στόχο να καλλιεργηθεί η αγάπη για διάβασμα βιβλίων κατάλληλων, από άποψη γλώσσας και περιεχομένου, για τους συγκεκριμένους μαθητές.Συγκεκριμένα, διαβάσαμε το βιβλίο της Ελένης Σβορώνου, Σκληρό καρύδι, εκδ. Καλειδοσκόπιο

Αντιμετωπίζοντας τα ίδια τον ρατσισμό λόγω της διαφορετικότητάς τους, στο τέλος όλα κατέληξαν ότι όταν τα παιδιά-πρόσφυγες έρθουν να φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία θα πρέπει να τα δεχτούμε με όλη μας την καρδιά και να μην τα απορρίψουμε.

Το βίντεο βρίσκεται στο: