ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Ευρωπαϊκές Μαθητικές Μέρες - European Days for High School Students

Το project European Days for High school Students «Ευρωπαϊκές Μαθητικές Μέρες» είναι ένα πρόγραμμα eTwinning που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και τυπικά ολοκληρώθηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ομαδοσυνεργατική διαδικτυακή προετοιμασία της συνάντησης των μαθητών από σχολεία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας στο Στρασβούργο της Γαλλίας και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συμβουλίου (European Student Council). Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και προετοιμάστηκαν διαδικτυακά 5 θεματικά εργαστήρια με θέματα:

α) Μαθητικές οργανώσεις στην Ευρώπη,

β) Ευρωπαϊκοί θεσμοί: περιεχόμενο, ρόλος και σημασία,

γ) Ευρωπαϊκός πολιτισμός: ελάτε να γνωριστούμε

δ) Αντιπροσωπευτικοί μαθητικοί θεσμοί στην Ευρώπη,

ε) το μέλλον της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

Τα εργαστήρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στους χώρους τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 29,30 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2016. Τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που προέκυψαν, μέσα από υποδειγματικά βιωματικές και έμπρακτα δημοκρατικές διαδικασίες, οδήγησαν στην ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων μαθητών να συντάξουν μιας διακήρυξη αρχών για την Ευρώπη που ονειρεύονται και όλα αυτά που τους συνδέουν ως νέους πολίτες της Ε.Ε.. Το πιο σημαντικό όμως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος  ήταν η ίδρυση του European Student Council και η κατ’ άρθρο ψήφιση του Καταστατικού του Χάρτη, με την ελπίδα και την ευχή όλων, να ενισχυθεί ο ρόλος του θεσμικά και οργανωτικά από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και να συμμετέχουν σε αυτό μαθητές από όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε.

Οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στο project κατέγραψαν σε ένα βίντεο τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματά τους από το πρόγραμμα και το μοιράζονται μαζί σας, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο!

 Το 5ο στο Στρασβούργο!