ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

"EQUITY, EQUALITY, HUMAN RIGHTS for QUALITY"

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί ένα πείραμα ευαισθητοποίησης σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκειά του ήταν δύο χρόνια, καθώς είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, και συνεχίστηκε με την ίδια στοχοθεσία, ενταγμένο και στο πλαίσιο του Teachers for Europe, εμπλέκοντας διαφορετικού τύπου σχολεία, ώστε να έχουμε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στο επίκεντρο μπήκε όχι μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, αλλά ένα ευρύτερο σύνολο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΣΣΝ. Το εργαστήριο λειτούργησε με επιτυχία και τις δύο χρονιές.

 

Εφαλτήριο και έμπνευση στάθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η σύγχρονη κατάσταση που σχετίζεται με μετακινήσεις πληθυσμών, γεωπολιτικές δυναμικές που αναπτύσσονται στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα, με επικέντρωση στην περιοχή της Θράκης, όπου τα ζητήματα του αλληλοσεβασμού, της διαφορετικότητας, της ελευθερίας της έκφρασης αποτελούν ζωτικά ζητήματα και καθοριστικούς παράγοντες ομαλής συνύπαρξης. Το ακόλουθο απόσπασμα-προοίμιο στάθηκε εφαλτήριο αλλά και καταληκτικό μήνυμα προς τους μαθητές και όχι μόνο:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

«Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.
Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.
Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας. Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο.
Η Γενική Συνέλευση διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.»