ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ

Η δράση t4e φιλοξενήθηκε σε τμήμα project της Β΄ τάξης του σχολείου και είχε θέμα:

Εντός της Ευρώπης και πάνω από τη Γη – Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Διαστήματος.

Στους 3 μήνες της διάρκειας της εργασίας, γνωρίσαμε τα συστήματα Copernicus (γεωσκόπηση και μετεωρολογικά δεδομένα) και Galileo/EGNOS (δορυφορική πλοήγηση ακριβείας) καθώς τη αξία των εφαρμογών τους στην ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ενημερωθήκαμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας από το 2005 και παρακολουθήσαμε την διεξαγωγή μέρους του προγράμματος Exomars. Χρησιμοποιήσαμε φορητές συσκευές για να παρακολουθήσουμε ειδήσεις στο κανάλι Euronews/Space και τις διαμοιράσαμε σε κοινωνικά δίκτυα. Συμμετείχαμε στην εθελοντική ομάδα υποτιτλισμού ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής ταινίας (TED-Ed) με θέμα την βαρύτητα και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δημιουργήσαμε παρουσιάσεις ppt και ταινίες μικρής διάρκειας. Όμως δεν χρησιμοποιήσαμε μόνο Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, φτιάξαμε και χειροποίητους σελιδοδείκτες τους οποίους μοιράσαμε κατά την παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο! Και φυσικά, συμπεριλάβαμε και την απαραίτητη Φυσική!

Στόχοι / Παιδαγωγικά οφέλη 

 • Η Ευρωπαϊκή μας διάσταση στη σύγχρονη Επιστήμη και Τεχνολογία
 • Η καλλιέργεια της μαθητικής περιέργειας
  • στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη και τη γνώση
  • ως παράγοντας διαμόρφωσης του μελλοντικού ενεργού πολίτη
 • Η ενίσχυση ενδιαφέροντος για σπουδές στις φυσικές επιστήμες
  • η συμβολή της επιστήμης στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
  • η έρευνα στην επιστήμη ως επιλογή καριέρας
 • Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
  • αναζήτηση, αποθήκευση και αξιολόγηση της πληροφορίας/είδησης
  • παρουσίαση πληροφορίας/είδησης με δημιουργία ταινίας μικρής διάρκειας (30΄ έως 90΄)
  • παρακολούθηση και διαμοιρασμός ειδήσεων από το ευρωπαϊκό κανάλι Euronews//Space με χρήση της εφαρμογής που διατίθεται για συσκευές smartphones και tablets (Android, Windows App)
  • ενεργός δικτύωση σε twitter, σε κλειστή ομάδα facebook, στο youtube
  • χρήση λογισμικού υποτιτλισμού ξενόγλωσσης ταινίας και ανέβασμα των αρχείων υποτίτλων σε web πλατφόρμα συνεργασίας (πρόγραμμα Subtitle Edit και amara.org).
 • Η πολυγλωσσία στην ΕΕ
  • συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα μετάφρασης εκπαιδευτικής ταινίας με θέματα σχετικά με την βαρύτητα και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (TED-Ed videos) 
 • Ευαισθητοποίηση σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία
  • δικαιώματα χρήσης υλικού ( άδειες creative commons)
  • ανοιχτά ψηφιακά δεδομένα ( εντοπισμός και αξιοποίηση open data κυρίως στη δημιουργία applications φορητών συσκευών)
  • υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία RRI (η έρευνα και η καινοτομίας ως προς τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας).

Αρχείο (ενδεικτικά επισυνάπτεται)
Αναλυτικότερη περιγραφή της διεξαγωγής της δράσης, με διακριτές ενότητες: Τίτλος, Σύνοψη, Πλαίσιο διεξαγωγής, Αιτιάσεις/Περιγραφή, Στόχοι/Παιδαγωγικά οφέλη, Προϊόντα της εργασίας (όνομα αρχείου t4e_space_iflemotomou.pdf)

Ταινίες ( ενδεικτικά)
The incredible collaboration behind the International Space Station, TED-Ed
How to Think About Gravity, TED-Ed
ESA-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, μια ταινία της ομάδας μαθητών c4s