ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Θεωρώντας απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατύπωση οποιασδήποτε άποψης και την άσκηση κριτικής τη σφαιρική ή/και σε βάθος γνώση του θέματος, θεσμού ή προσώπου επί του οποίου εκφέρουμε γνώμη και δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της ευκολίας διατύπωσης θέσεων στηριζόμενοι/ες, κατά κύριο λόγο, στην πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των ΜΜΕ, υπήρξε αρχικά η σκέψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, κατά τη διδασκαλία της Ενότητας «Ευρωπαϊκή Ένωση» στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για την έννοια, οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε. και τις σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και κρατών μελών. Με γνώμονα τα ανωτέρω και αφού, με τη συζήτηση βάσει και ερωτηματολογίων, διακριβώθηκαν τα ενδιαφέροντα, προσδοκίες και ανάγκες των μαθητών/ριών στον τομέα αυτό, σχεδιάστηκαν δράσεις και διαμορφώθηκαν σχέδια μαθήματος που στόχευαν στο α) να γνωρίσουν οι μαθητές/ριες την έννοια, ιστορία, στοχοθεσία, οργάνωση, αρμοδιότητες, πρόσωπα, καθημερινότητα της Ε.Ε., β) να προβληματιστούν για τα περιθώρια επιβολής της Ένωσης στα κράτη-μέλη, γ) να εξετάσουν τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, δ) να προβληματιστούν και θέσουν προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα αυτό και, κυρίως, ε) να εξοικειωθούν με την αναζήτηση έγκυρων πηγών και με την αξιοποίηση των επίσημων ιστοσελίδων των διαφόρων ευρωπαϊκών, θεσμικών και μη, οργάνων για την ενημέρωση αναφορικά με θέματα που άπτονται της Ένωσης. Μια παρουσίαση των σχεδίων μαθημάτων με ευσύνοπτο τρόπο με παράθεση των φύλλων εργασίας και δειγμάτων εργασιών των μαθητών/ριών περιλαμβάνει το επισυναπτόμενο pdf. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση των δράσεων αυτών επιδιώχθηκε η συνεργασία με συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως φιλολόγων και πληροφορικής, και, πρώτιστα, η εμπλοκή του συνόλου της μαθητικής κοινότητας μέσω της κινητοποίησης και της ανάληψης πρωτοβουλιών από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέλη, δηλαδή τους μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Γυμνασίου.

Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών ήταν, σύμφωνα πάντα με την τελική αξιολόγηση, οι μαθητές και μαθήτριες να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για την Ε.Ε., να την αντιμετωπίσουν κριτικά, να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες για αυτήν, να διαχέουν τις γνώσεις τους αυτές και να προβληματίζονται και προβληματίζουν τόσο για τη φύση όσο και για ποικίλα θέματα που αυτή χειρίζεται. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών δημιούργησαν ένα αρκετά πλούσιο υλικό: παρουσιάσεις, βίντεο για  θέματα που αφορούν την ιστορία, οργάνωση, στοχοθεσία, πολιτικές, δράσεις της Ένωσης, ένα βίντεο διάρκειας μισής περίπου ώρας που καλύπτει όλα τα προαναφερθέντα θέματα, παρουσιάσεις με ειδικότερη θεματική, όπως «ΕΕ & μετανάστευση», «ΕΕ & εκπαίδευση», «ΕΕ – Επιστήμες & Τεχνολογία», κολάζ αναφορικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ολιγόλεπτα βίντεο κριτικής παρουσίασης κάθε άρθρου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.. Επιπρόσθετα, μία ομάδα μαθητών/ριών στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας εμπνεύστηκε την επιχειρηματική της ιδέα από ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές και απέκτησε την εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» και του διαγωνισμού «Κοινωνικής Καινοτομίας». Μέρος του υλικού που δημιουργήθηκε θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/) -ο όγκος των βίντεο δεν επιτρέπει την ανάρτησή τους εδώ, ενώ κρίνεται σκοπιμότερη η ανάρτηση μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου διοργάνωσαν το απόγευμα της 9ης Μαϊου εκδήλωση στο σχολείο τους για την ημέρα της Ευρώπης με τίτλο «Ας μιλήσουμε για την Ε.Ε.: Η Ευρώπη του χθες, του σήμερα, του αύριο μέσα από τα μάτια των μαθητών/ριών», ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας οι μαθητές/ριες των τμημάτων Γ4 & Γ5, ανά ομάδες, ανέλαβαν και επιμόρφωσαν/συζήτησαν με τους συμμαθητές/ριες της Β΄& Α΄ τάξης αντίστοιχα για την Ε.Ε..

 

«Γνωρίζοντας την Ευρώπη μέσα από το μαθητικό πρωτάθλημα ζατρικίου» είναι η δράση που υλοποιήθηκε από τους  μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Λιαπάδων Κέρκυρας στο πλαίσιο του προγράμματος Τeachers4Europe (Τ4Ε). Για την πραγματοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Σουμπλής Υάκινθος (Φυσικής Αγωγής) και η Βασιλάκη Μαρία (Γερμανικής Φιλολογίας). Η ιδέα για την εφαρμογή του προγράμματος ανέκυψε από την  ανάγκη των μαθητών να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τόσο εκπαιδευτικές όσο και επαγγελματικές διεξόδους και εναλλακτικές λύσεις εκτός Ελλάδος. Έτσι, οι μαθητές αποφάσισαν να διερευνήσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σ αυτούς τους τομείς μέσα στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τις ανάγκες της παρούσης εκπαιδευτικής δράσης υποθέσαμε ότι η σκακιστική ομάδα του σχολείου μας συμμετέχει σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι μαθητές επέλεξαν τις χώρες με τις οποίες θα αγωνιστούν. Έτσι αναζήτησαν πληροφορίες (ιστορία, μνημεία κ.α.) με βάση την χώρα επιλογή τους. Επίσης διερεύνησαν τον τρόπο και το χρόνο διαμονής στις αντίστοιχες χώρες. Επιπροσθέτως αναζήτησαν επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διεξόδους και συνέταξαν βιογραφικό σημείωμα. Τέλος σχεδίασαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν τηλεδιάσκεψη με το Europe Direct των Ιωαννίνων. 

 Ενδεικτικά στιγμιότυπα από την υλοποίηση του προγράμματος

Η αποτίμηση του προγράμματος από τους μαθητές  (η ταινία αναφορικά με τη γνώμη των μαθητών για το πρόγραμμα Τ4Ε) δεν είναι αναρτημένη δημόσια, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά ιδιωτικά στην παραπάτω υπερ-σύνδεση.

Ενδεικτικό υλικό που δημιούργησαν οι μαθητές.

 

Οι Ευκαιρίες μου στην Ευρώπη !!!embarassed

http://www.smilebox.com/playBlog/4e4451784e54417a4d7a553d0d0a&blogview=true

http://www.slideshare.net/efstratiaMarigli/exploring-my-opportunities-in-europe

http://www.slideshare.net/efstratiaMarigli/uropass-file 


Στα πλαίσια της Εκπαιδευτική Δράσης "Τeachers 4 Europe ", με 19 μαθητές της Β΄τάξης του 2ου  ΕΠΑΛ Μυτιλήνης  ερευνήσαμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη που συνεπάγεται πλήθος δικαιωμάτων και ευκαιριών.  Κάποια απ΄ αυτά τα δικαιώματα αφορούν τη δυνατότητα σπουδών, εθελοντισμού , εργασίας ανεργίας και συνταξιοδότησης και σε άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους της Χώρας αυτής. Μελετήθηκε η δυνατότητα της  ΕΕ να επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση και να στοχεύει στην βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των νέων.


Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν εργάστηκαν πάνω στο σενάριο " Μπορώ στην Ευρώπη? Εργασία και Απασχόληση στα πλαίσια της ΕΕ ".Έτσι αφού γνώρισαν τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες  ασχολήθηκαν με θέματα όπως το Φάκελο Europass και τα έγγραφά του, το Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων , την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει η ΕΕ μέσα από τη διερεύνηση χρήσιμων ιστοσελίδων και σχετικών προγραμμάτων , την ισότιμη συμμετοχή και μετακίνηση των πολιτών στα κράτη μέλη, ενώ η δυνατότητα κινητικότητας στην ΕΕ  γνωστοποιήθηκε με τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο κα σε επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον , δημιουργήθηκε άτυπα, εντός του Σχολικού Συγκροτήματος, " Γραφείο Ενημέρωσης" για την επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ευρώπη , ενώ οργανώθηκαν ειδικά workshops για την προετοιμασία του φακέλου EUROPASS.

 

Διάχυση αποτελεσμάτων-Δημοσίευση :

1. ΙΕΚ Μυτιλήνης
 http://2epal-mytil.les.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/nea-drastiriotites/2015-2016/137-5-2

2. Ιστοσελίδα Σχολείου

http://2epal-mytil.les.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/nea-drastiriotites/2015-2016/137-5-

Σκοπός της Εκπαιδευτικής μας Δράσης :

 • Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις δυνατότητές τους ως Ευρωπαίοι πολίτες
 • Να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ
 • Να εξοικειωθούν με ιστοσελίδες σχετικές με την απασχόληση στα όρια της Ευρώπης .
 • Να εξερευνήσουν τις Προοπτικές μάθησης και εργασίας στην ΕΕ και να τις Γνωστοποιήσουν
 • Να λειτουργήσουν ως Πολλαπλασιαστές για τα Οφέλη και την Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρώπης 

Σύνδεση με Ευρώπη:

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι τα προσόντα γίνονται κατανοητά σε όλη την Ευρώπη με τη θεσμοθέτηση του φακέλου EUROPASS
 • Να κατανοήσουν ότι η Εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης προωθεί και ενισχύει την μετακίνηση για εκπαίδευση, εργασία και εθελοντισμό.
 • Να προσδιορίσουν και να χαράξουν τον Επαγγελματικό τους προσανατολισμό στα όρια της Ευρώπης
 • Να εξελιχθούν σε Ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες μέσα από την δική τους προετοιμασία με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων τους, να αναλάβουν δράση ενημέρωσης και να πολλαπλασιάσουν την αποκτηθείσα γνώση
 • Ως Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε

Επιμέρους στόχοι :

 • Να εξερευνήσουν την Ευρώπη
 • Να μάθουν για την συνθήκη της Λισαβόνας και την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική
 • Να ενημερωθούν για τα υπάρχοντα προγράμματα και τις ευκαιρίες των νέων να ζήσουν μια σπουδαία εμπειρία στο εξωτερικό
 • Να συνεργαστούν
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η ΕΕ προωθεί καινοτομίες και στηρίζει την εκπαίδευση χωρίς σύνορα
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής προετοιμασίας για έναν ενεργό ευρωπαίο πολίτη
 • Να οικοδομήσουν την αξία του ενεργού ευρωπαίου πολίτη
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία της σωστής χρήσης και αξιοποίησης της πληροφορίας
 • Να μάθουν τρόπους να βρίσκουν τις σωστές πληροφορίες
 • Να δημιουργήσουν τον δικό τους φάκελο EUROPASS
 • Να γνωρίσουν τα έγραφα του EUROPASS
 • Να προβληματιστούν για τα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι Πολίτες

 

OI EYΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΕΕ προωθεί και ενισχύει τη μετακίνηση των πολιτών της μέσα από πολλαπλούς φορείς και οργανώσεις .

Ενημερώσου για τις δυνατότητες που σου ανοίγονται στην Ευρώπη
για Εθελοντισμό, Μόνιμη ή Ευκαιριακή απασχόληση, για Σπουδές
Και κάνε την Επιλογή σου .

Γνώρισε το Europass και διεκδίκησε και Εσύ μια θέση στην Ευρώπη .
Έλα μαζί μας να ετοιμάσουμε το φάκελο EUROPASS
Και να ανοίξεις τα φτερά σου στην Ευρώπη .

Η απόφαση είναι δική σου.
Oι επιλογές σου είναι πολλές και η Ευρώπη σου δημιουργεί ακόμα περισσότερες. Εξερεύνησε τις δυνατότητές σου και επέλεξε την καλύτερη για σένα.
Τώρα είναι η Ευκαιρία .....

 

 

 

Το EuropeChallanger είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναπτύχθηκε από την εικονική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού παιχνιδιών MindGames που δημιούργησαν οι μαθητές του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων.

Στόχος του παιχνιδιού είναι να δοκιμάσει τις γνώσεις των παικτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παίκτης πρέπει να μαζέψει 7 από τα 12 ευρωπαϊκά αστέρια του παιχνιδιού για να ολοκληρώσει το ταξίδι του.

Σύνδεσμοι:

https://drive.google.com/folderview?id=0B0BdBBZKw29RUXlOemtlSTB3b1E  (Αρχείο της εφαρμογής και κείμενο περιγραφής)

Βίντεο για τη δημιουργία του παιχνιδιού:

Μετά την επιμόρφωση σχετικά  για το ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4Europe διεξήγα μια άτυπη διερεύνηση στα 11 έντεκα τμήματα ειδικότητας της Β’, Γ’ ή Δ’ τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σταυρούπολης  Θεσ/νίκης όπου διδάσκω Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (ESP), προκειμένου να επιλέξω με ποιό τμήμα θα υλοποιήσω το παραπάνω πρόγραμμα.