ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Η αισθητική σήμερα στην εκπαίδευση γίνεται κυρίως αντιληπτή σαν προσδιορισμός στην αγωγή· και ο όρος αισθητική αγωγή περιγράφει το σύνολο μαθημάτων που προσφέρουν στα παιδιά ορισμένες εκφραστικές δυνατότητες, διδάσκοντας τεχνικές χρήσης των υλικών στην τέχνη, και δεξιότητες που σχετίζονται μ' αυτήν. Υπ' αυτή την έννοια, η αισθητική αγωγή δεν είναι ακριβώς αυτό που διατείνεται πως είναι: θα χαρακτηριζόταν πολύ πιο εύστοχα σαν "κύκλος μαθημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης" και, σαν τέτοια, είναι ασφαλώς κάτι πολύτιμο.

Όμως, σε αυτά τα μαθήματα "καλλιτεχνικής έκφρασης" εξαντλείται η ενασχόληση του σχολείου με την τέχνη. Θα φαινόταν απλό να θεωρήσουμε πως αυτή η ελλιπής ενασχόληση δεν είναι παρά έλλειψη διδασκαλίας σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Δεν είναι όμως έτσι. Η αισθητική οφείλει να αποτελεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέρος της αγωγής, μια και αναφέρεται σε ένα μέρος της ανθρώπινης φύσης, την γενική ανάγκη του ανθρώπου για τέχνη και την εικόνα που μέσα από αυτή (την τέχνη) δημιουργεί για τον εαυτό του και τον κόσμο.

Με την ευκαιρία της διδασκαλίας του μαθήματος «Βιωματικές δράσεις – Συνθετικές Εργασίες – project», στην Β΄ τάξη του 15ου Γυμνασίου Πατρών προσπαθήσαμε να δώσουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πίνακες ευρωπαίων ζωγράφων που απεικονίζουν το σχολείο. Στόχος ήταν  να αγαπήσουν οι μαθητές το σχολείο και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα “teachers 4 Europe”, να αντιληφθούν ότι το σχολείο, είναι κοινός τόπος για όλα τα παιδιά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα αυτές της ΕΕ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος teachers4europe κατά το σχολικό έτος 2015-16,

Επωνυμία σχολείου: 15ο Γυμνάσιο Πατρών

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου και Αλεξανδρουπόλεως, Ανθούπολη, 264 43 Πάτρα.

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξη εργασίας: η Β΄ Γυμνασίου

Αριθμός μαθητών: είκοσι (20) μαθητές.

Εκπαιδευτικός: Δαβή Ζωίτσα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας και του μαθήματος «Βιωματικές δράσεις – Συνθετικές Εργασίες – project».

 

Περίληψη

 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση «Ευρωπαίοι e-Έφηβοι» (ΕeΕ) εστιάζει στη μετάδοση γνώσεων και ιδεών στους μαθητές/τριες για τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και αλληλεπίδρασής τους με συμμαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Ειδικότερα, η προσέγγιση ΕeΕ εφαρμόστηκε στο Γυμνάσιο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από την προετοιμασία των μαθητών/τριών με δίωρη εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του μαθήματος ΤΠΕ, η οποία αξιοποίησε τη μάθηση μέσω παιχνιδιού και περιλαμβάνει: γνωριμία με την ΕΕ, απόκτηση γνώσεων μέσα από το παιχνίδι και καταγραφή θέσεων των μαθητών στο WIKI της τάξης. Η τριών φάσεων εκπαιδευτική προσέγγιση ΕeΕ εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων i) Πληροφορικής αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Learning Αctivity Management System, LAMS) εστιάζοντας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και τη διαδικασία θέσπισης των νόμων της, ii) Νεοελληνικής Γλώσσας (γλωσσική προσέγγιση) και γ) Ιστορίας (ιστορική προσέγγιση). Η εκπόνηση της ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS περιλαμβάνει: γνωριμία με τον τρόπο θέσπισης νόμων της ΕΕ (ανίχνευση πρότερης γνώσης, πηγές, παιχνίδι ρόλων), κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου επιτροπών και ατόμων της ΕΕ (θέση στο WIKI), εφαρμογή της νέας γνώσης (διαπραγμάτευση σε φόρουμ), ανάλυση και εμβάθυνση (μέσω σχολιασμού και αιτιολόγησης ψήφισης ή μη προτεινόμενου νόμου) και αξιολόγηση περιεχομένου και τεχνολογικού εργαλείου. Στη 2η φάση οι μαθητές αναζητούν τους θεσμούς και την ιστορία της ΕΕ (ιστορική προσέγγιση) ή προτείνουν νόμο σε θέμα της επιλογής τους με τίτλο «ο 21ος αιώνας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο» εστιάζοντας στη γλώσσα του νομοθετικού λόγου (γλωσσική προσέγγιση). Στην 3η φάση παρουσιάζονται οι εργασίες στην ολομέλεια της τάξης δια ζώσης ή/και διαδικτυακά (μέσω CENTRA). Τα αποτελέσματα της αποτίμησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης έδειξαν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα ΕΕ και την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μαθητών μεταξύ τους, μαθητών-εκπαιδευτικών, μαθητών/εκπαιδευτικών - τεχνολογικών περιβαλλόντων.

 Rossiou_Project2016_European e-Teens

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης και συντονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς Γκινούδη Αθηνά (ΠΕ04.01, Φυσικό και Διευθύντρια του Σχολείου) και Ανδριγιαννάκη Δέσποινα (ΠΕ19, Πληροφορικής). Συμμετείχαν 25 μαθητές από τη Γ΄ Γυμνασίου  (Τμήμα Γ5), καθώς και 25 μαθητές από όλα τα τμήματα της Α΄ τάξης του Σχολείου. Η εργασία υλοποιήθηκε  το χρονικό διάστημα από 01/02 έως 22/04/2016.  Αφορμή για την επιλογή του θέματος ήταν η συμμετοχή του Σχολείου από το 2014 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-safety Label. Στο πρόγραμμα αυτό, στο οποίο το Σχολείο διακρίθηκε με τη χρυσή ευρωπαϊκή ετικέτα στις 07/01/2016 (Ασφάλεια στο διαδίκτυο, 2016 α), το θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ολιστικά με δράσεις όπως επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ενημερώσεις μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας, συνεργασίες με φορείς και Υπηρεσίες, συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, συμμετοχή σε άλλες δράσεις, διαγωνισμούς και δίκτυα και διαμόρφωση πολιτικής Σχολείου για ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές γνώρισαν και την ENISA   (European Union Agency for Network and Information Security), η οποία είναι  ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των δικτύων και των Υποδομών. Η ENISA ‘έχει την έδρα της στο Ηράκλειο και μάλιστα στην περιοχή που ανήκει το Σχολείο μας και σε πολύ κοντινή απόσταση με αυτό. Η συνεργασία με την ΕΝΙSA, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να α) έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τη δομή, τα όργανα  και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και β) να προσεγγίσουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας του Κυβερνοχώρου. 

Περίληψη

 Ονομάζομαι Καραφωτιάς Αθανάσιος, υπηρετώ ως φιλόλογος (ΠΕ 02) στο 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Τeachers4Εurope” (“Τ4Ε”), σχεδίασα και υλοποίησα μια εκπαιδευτική παρέμβαση σε δυο τμήματα της Α΄ τάξης Λυκείου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) διδακτικών ωρών (από εφτά διδακτικές ώρες το τμήμα). Με αφορμή το μάθημα των Κειμένων Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ειδικά την ενότητα «τα φύλα στη Λογοτεχνία», προσεγγίσαμε την παράλληλη πορεία γυναικείων χαρακτήρων στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες, ως αφετηρία για την περαιτέρω προσέγγιση του θέματος «Ενωμένη Ευρώπη», την διερεύνηση των κοινών στοιχείων και, τελικά, της ιστορικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαστήκαμε με βάση τον διάλογο στην τάξη, ομαδοσυνεργατικά, διαθεματικά, βιωματικά, αξιοποιώντας συγχρόνως τις ΤΠΕ και το παιχνίδι ρόλων.

 

 Οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν θετικότατες και πιστεύω ακράδαντα ότι, παρά την πίεση του χρόνου και του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του Λυκείου, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις τέτοιου είδους είναι πολλαπλά ωφέλιμες.

 Η εργασία στην πλήρη μορφή της, μαζί με ενδεικτικές φωτογραφίες, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο, όπως και στο παραπάνω συνημμένο αρχείο:

https://www.dropbox.com/s/v0ulwjrpv36rs93/th_karafotias_t4e.rar?dl=0

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Λογοτεχνία, ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικότητα, ισότητα φύλων, Λύκειο

Σχόλια: Είμαι διαθέσιμος για την εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.