ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe αποφασίσαμε να δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του ελληνόφωνου τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου. Το θέμα των διαφορών στο αναλυτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού σχολείου σε σύγκριση με το ελληνικό σύστημα απασχολούσε τους μαθητές, επειδή είχαν διαπιστώσει σε συζητήσεις με συμμαθητές τους του ελληνικού συστήματος ότι οι εν λόγω διαφορές ήταν αρκετές. Αποφάσισαν να ψάξουν περισσότερο και να κωδικοποιήσουν τα σημεία που έχρηζαν παρατήρησης. 

Διαπιστώσεις

Διαπίστωσαν ότι τα δύο συστήματα διαφέρουν σε αρκετά σημεία και ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα και ως προς την ύλη των κοινών μαθημάτων. Κάποιες από τις παρατηρήσεις τους τους έβαλαν σε προβληματισμό: μετέφεραν την ανησυχία κυρίως των γονιών τους για το γεγονός ότι δε διδάσκεται αυτόνομα η ελληνική ιστορία. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι υπάρχει μία τάση ενοποίησης των αντικειμένων (η Γλώσσα Ι περιλαμβάνει γλώσσα, λογοτεχνία και αρχαία από μετάφραση, οι φυσικές επιστήμες αποτελούν ένα μάθημα και όχι τρία διαφορετικά, φυσική, χημεία, βιολογία). Ακόμη, τόνισαν ότι στα θετικά μαθήματα δε στηρίζονται αποκλειστικά σε ένα βιβλίο, αλλά παίρνουν το υλικό τους από διάφορα βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών τους. Επιπρόσθετα, διαπίστωσαν ότι στο δικό τους πρόγραμμα έχουν επιλογές, σε αντίθεση με το ελληνικό σύστημα. Τα αρχαία ελληνικά, για παράδειγμα, και τα λατινικά είναι μαθήματα επιλογής στο ευρωπαϊκό σχολείο. Και φυσικά ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο διαφέρει σε σημαντικό βαθμό: πρόκειται για εντελώς άλλο σύστημα που οδηγεί στο Ευρωπαϊκό Απολυτήριο με εξετάσεις άλλου τύπου από αυτές των Πανελλαδικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών:  οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα παράλληλης εκμάθησης διάφορων γλωσσών με δυνατότητα επιλογής, ενώ διδάσκονται και άλλα μαθήματα σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική (όπως τη γεωγραφία, την ιστορία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες). Επομένως, αποκτούν μια πολύ πιο βαθιά και συγκροτημένη γνώση ξένων γλωσσών, σε αντίθεση με το ελληνικό σύστημα, όπου οι γλώσσες διδάσκονται λιγότερες ώρες και η προσέγγιση είναι εκ των πραγμάτων επιφανειακή. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα μιας σφαιρικής και ουσιαστικής αντίληψης των αξιών της Ευρώπης, αφού τις μελετούν μέσα από την οπτική διαφορετικών λαών και μπορούν να εντοπίσουν πιο αποτελεσματικά τα σημεία που ενώνουν τους Ευρωπαίους. 

Στο τέλος της εργασίας αυτής οι μαθητές έφτιαξαν μια δίγλωσση παρουσίαση, στην οποία περιέλαβαν τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη τους, διαφορές καθώς και φωτογραφίες από το σχολείο. Όπως είπαν, πέρασαν καλά και δε βαρέθηκαν κατά τη διάρκεια του project, γνώρισαν καλύτερα το σχολείο τους και το αγάπησαν περισσότερο. Εξάλλου, επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό συνειδητά και θέλουν να συνεχίσουν εκεί, επειδή θεωρούν ότι είναι τυχεροί που μπορούν να παρακολουθούν ένα διαφορετικό πρόγραμμα σε ένα δημόσιο σχολείο στην πόλη τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με πολλές και ποικίλες προσλαμβάνουσες.

Διάχυση των αποτελεσμάτων

Η εργασία των μαθητών παρουσιάστηκε ήδη στο σχολείο σε μία εκδήλωση που έγινε με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και πρόκειται να παρουσιαστεί στο διήμερο "ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ" που προγραμματίζεται για τις 16 και 17 του Ιουνίου από τους πρεσβευτές Teachers4Europe της Ανατολικής Κρήτης. Τέλος, έχει ήδη περιληφθεί στο πρόγραμμα της Ανοιχτής Ημέρας που θα πραγματοποιήσει το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς με σκοπό τη γνωστοποίηση και την προβολή του έργου του στην πόλη και στην τοπική κοινωνία ευρύτερα. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά θα μπορούσα να παρουσιάσω την εργασία αυτή των μαθητών μου στην Αθήνα και να συμμετάσχω στο ταξίδι των Βρυξελλών που προγραμματίζεται για τις αρχές Ιουλίου. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία της δράσης αυτής. 

Ελένη Παπαδογιαννάκη

Στόχος:

 • Ενημέρωση των μαθητών για τους θεσμούς, τις αξίες, τις αρμοδιότητες και την διεθνή και οικονομική κατάσταση της Ε.Ε.
 • Ευαισθητοποίηση μαθητών σε σημαντικά θέματα όπως το προσφυγικό, η τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη, η οικονομική πολιτική και στήριξη μεταξύ των κρατών μελών.
 • Αναζήτηση πληροφοριών και νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές μέσω της συνεργατικής μάθησης (οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλευαν διαφορετικά projects και στην συνέχεια τα ενοποιούσαν με αποτέλεσμα την διάχυση γνώσης μεταξύ των ομάδων).
 • Ενεργοποίηση και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία καθώς ανέλαβαν την εύρεση πληροφοριών για την Ε.Ε., στην συνέχεια την κατασκευή quiz γνώσεων σε ηλεκτρονική μορφή με τη μορφή παιχνιδιού, έπειτα την ενημέρωση άλλων μαθητών άλλων σχολικών μονάδων σχετικά με τα θέματα αυτά και τέλος έλεγχος των πληροφοριών που παρουσίασαν στους άλλους μαθητές μέσω των quiz γνώσεων στα οποία τους υπέβαλλαν.
 • Γνώση μέσω προσωπικής αναζήτησης πληροφοριών και ανακάλυψη της προοπτικής των θεσμών της Ε.Ε. (βιωματική εκπαίδευση)
 • Εκμάθηση νέων τεχνολογικών εργαλείων έρευνας, αναζήτησης και παρουσίασης πληροφοριών (ΤΠΕ, ποικιλία εποπτικών μέσων).
 • Εμπλοκή των μαθητών στα αποτελέσματα, την αξιολόγηση και στην διάχυση των project που υλοποιήσαν μέσω ερωτηματολογίων που στόχο είχαν την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό των συμμαθητών τους σχετικά με τις αξίες, τους θεσμούς και την κατάσταση της Ε.Ε.

 Περίοδος Υλοποίησης:

 • 3 μήνες στο διάστημα: 25/01/2016 μέχρι 22/04/2016
 • 1 διδακτική ώρα / εβδομάδα / τμήμα

 Συμμετέχοντες:

 • 62 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του 1ου και 2ου Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, που σε ομάδες υλοποίησαν διαφορετικά projects.
 • 26 μαθητές της Α΄ Λυκείου του 1ου και 2ου Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, που σε ομάδες υλοποίησαν διαφορετικά projects.
 • Συμμετοχή όλων των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄και Β΄ Λυκείου στις ενημερώσεις, στα ερωτηματολόγια και στα quiz γνώσεων που υλοποιήθηκαν από τους προαναφερθέντες μαθητές που υλοποίησαν τα projects.

 Διδακτικές Τεχνικές – Εκπαιδευτικά μέσα/εργαλεία:

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα με την μορφή παρουσίασης σε κοινό με την βοήθεια εποπτικού διαδραστικού διαδικτυακού υλικού.
 • Διαχωρισμός των τμημάτων που συμμετείχαν στο project σε ομάδες 2-5 μαθητών και ανάθεση διαφορετικών θεμάτων (αναζήτηση πληροφοριών, κατασκευή παρουσίασης για ενημέρωση άλλων μαθητών, κατασκευή βίντεο, ιστοσελίδων, σύνταξη ερωτηματολογίων, στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων, κατασκευή quiz γνώσεων κτλ.)
 • Βιωματική εκπαίδευση: Οι μαθητές μαθαίνουν αυτά που τους ενδιαφέρουν, επειδή έχουν κίνητρο (καθώς τα θέματα των project και τα άτομα της ομάδας τα επέλεγαν μόνοι τους) και η γνώση δεν μεταφέρεται από τον καθηγητή προς τους μαθητές, αλλά αποκτάται από τους μαθητές μέσα από το μετασχηματισμό των εμπειριών τους και είναι πιο βαθειά όσο τα κίνητρα είναι εσωτερικά (περιέργεια ενδιαφέρον) και όχι εξωτερικά (βαθμοί, τιμωρίες κτλ).
 • ispring: Δημιουργία διαδραστικών quiz σε μορφή SCORM, που ενσωματώνονται σε μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) και μπορεί να μετρά σκορ και επίδοση για κάθε Quiz (ispring: e-learning software and authoring tools).
 • OfficeMix: Πρόσθετο για τη δημιουργία διαδραστικών quiz μέσα στο Powerpoint.
 • Moodle: Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπου αναρτώνταν το εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές και επιπλέον οι ίδιοι οι μαθητές αναρτούσαν στην συνέχεια τις δικές τους εργασίες και τα quiz γνώσεων που κατασκεύασαν.
 • Wix: Πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων και φιλοξενίας τους.
 • AdobePremier: Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
 • Prezi, Powerpoint: Λογισμικό Δημιουργίας Παρουσιάσεων
 • MS Excel: Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων

Δράσεις:

 • Επεξήγηση και ανάλυση του project και των προοπτικών τους.
 • Χωρισμός μαθητών σε ομάδες. Τα άτομα των ομάδων και τα θέματα που επέλεξαν έγιναν με την ελεύθερη βούληση των μαθητών ώστε να δουλέψουν με ενδιαφέρον το θέμα της αρεσκείας τους. Ενδεικτικές ομάδες εργασιών και project που υλοποιήθηκαν ανά τμήμα:
  • Αναζήτηση πληροφοριών για την Ε.Ε.
  • Εύρεση ερωτήσεων και κατασκευή quiz γνώσεων
  • Δημιουργία Βίντεο
  • Κατασκευή ιστοσελίδων (2 sites)
  • Κατασκευή Παρουσιάσεων (Prezi, PowerPoint)
  • Δημιουργία Ερωτηματολογίων για να διαπιστωθεί η άποψη των συμμαθητών τους σχετικά με τα θέματα που τους παρουσιάστηκαν.
  • Στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου.

4ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

Τμήμα Β4

Συντονίστρια: Κυριακή Κατσίρου-Φιλόλογος

Η  δραστηριότητα ξεκίνησε με το ερώτημα προς τους μαθητές, ποιες άλλες διεξόδους για ανώτατες σπουδές γνωρίζουν πως έχουν μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, εκτός από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Αντιμετώπισαν αυτό το ενδεχόμενο σαν μια υπαρκτή γι' αυτούς πραγματικότητα και η απάντηση των περισσοτέρων ήταν πως μπορούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν με τις Πανελλαδικές. Σύντομα όμως, αποκαλύφθηκε πως η ενημέρωσή τους πάνω στο θέμα αυτό ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή.

Το επόμενο που έκαναν ήταν να ερευνήσουν τα δεδομένα που ισχύουν σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Αναπόφευκτα, οδηγήθηκαν στη Διαδικασία της Bologna και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέσα από τη ενασχόλησή τους με αυτό το θέμα, έμαθαν πάρα πολλά για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται τόσο για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όσο και για τις ευκαιρίες κινητικότητας με τα προγράμματα Erasmus.  Το σημαντικότερο όμως, είναι πως έμαθαν πού και πώς μπορούν να  ερευνούν και να αναζητούν κάθε πληροφορία που τους ενδιαφέρει για θέματα ανωτάτων σπουδών σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Μία άλλη θετική παράμετρος που προέκυψε από την παραπάνω διαδικασία, είναι ότι οι μαθητές συνειδητοποίησαν πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, πράγμα που τους έκανε να αισθάνονται ήδη λιγότερο άγχος.

Για τέσσερις διδακτικές ώρες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά στο εργαστήριο Πληροφορικής. Περιηγήθηκαν σε αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές από τις οποίες άντλησαν πρωτογενές πληροφοριακό υλικό που αφορούσε τή δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μελέτησαν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων με την υιοθέτηση του συστήματος  των τριών κύκλων σπουδών και την επακόλουθη ανάπτυξη ενός υπεράνω αυτών συνολικού πλαισίου προσόντων. Μελέτησαν επίσης, το ευρωπαίκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS), που συνιστά βασική παράμετρο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μέ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές κατανόησαν πως για να γίνει πράξη ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης χρειάστηκε συλλογική προσπάθεια και αντιλήφθηκαν πως οι λαοί της Ευρώπης μπορούν με πνεύμα συνεργασίας να υπερβούν τις ετερότητές τους και να συνυπάρξουν αρμονικά. Συγχρόνως, συνειδητοποίησαν πως ένα ευρύ επαγγελματικό πεδίο ανοίγεται μπροστά τους, καθώς το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους τίτλους σπουδών που έχουν αποκτήσει στη χώρα τους, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία σε μίαν άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

 

 

Σε ποιο σχολείο πας; Γνωριμία με τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό σύστημα ως γενικό πλαίσιο, αλλά και το σχολείο ως καθημερινή εμπειρία και βίωμα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του προβληματισμού των εφήβων μαθητών. Ερωτήματα όπως τι προσφέρει ή τι θα έπρεπε να προσφέρει το σύγχρονο σχολείο στους μαθητές, πώς επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητά τους, πώς διαμορφώνει και ποιες ευκαιρίες προσφέρει να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους προκαλούν συχνά γόνιμες συζητήσεις εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Πολλοί είναι εκείνοι οι μαθητές που επικρίνουν τις αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και οραματίζονται ένα σχολείο διαφορετικό, πιο κοντά στα πρότυπα άλλων χωρών. Τι γνωρίζουν όμως πραγματικά για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών; Πόσο μοιάζουν και πόσο διαφέρουν από το ελληνικό σύστημα ως προς τη φιλοσοφία, τους στόχους, την οργάνωση, αλλά και τα μέσα που προσφέρουν στους μαθητές; Σε ποιο βαθμό σχετίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα με την κουλτούρα ενός λαού; Πώς μπορεί να βιώνει τη σχολική πραγματικότητα ένας μαθητής μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας;  Και, σε μια προέκταση του προβληματισμού μας, έχουν τελικά οι αυριανοί πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες; Κι αν όχι, τι θα μπορούσε ν’ αλλάξει και σε ποιο βαθμό; Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Γυμνασίου οι μαθητές έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις, καταθέτοντας τους προβληματισμούς, τις ιδέες,  τις απόψεις τους, τα οράματά τους, μετά από μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τα το σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Πόλεμος και Ειρήνη μέσα από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη. Ένα μήνυμα στη σύγχρονη Ευρώπη.

 

Εισαγωγή

Η σύγχρονη εποχή, έτσι όπως βιώνεται τον τελευταίο καιρό μέσα από τη σκληρή επικαιρότητα, επαναφέρει ακόμη πιο έντονα και επιτακτικά το μεγάλο διακύβευμα της ειρήνης, ως υπέρτατης αξίας ανθρώπινης και οικουμενικής. Η διασφάλιση της ειρήνης είναι ζήτημα πολιτικής, αλλά πρωτίστως ζήτημα αξιών, στάσης ζωής, πολιτισμού. Μπορεί η ευρωπαϊκή ιδέα σήμερα να αντιπροσωπεύσει, να εμφυσήσει στους λαούς και να υποστηρίξει ουσιαστικά το όραμα της ειρήνης;  Η νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, μια ιστορία πολυπρόσωπη που χαρακτηρίζεται από αιματηρούς πολέμους, αλλά και μεγάλα ειρηνικά επιτεύγματα, και κυρίως η ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη, μέσα από ένα σύνολο αντιπολεμικών έργων, αποτέλεσαν το όχημα προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τον πόλεμο ως κατάσταση και εμπειρία τραυματική που στιγματίζει τους ανθρώπους και τους λαούς και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε όσους υπήρξαν ή αποτελούν  σήμερα θύματα εμπόλεμων καταστάσεων.  Πολύ περισσότερο να συνειδητοποιήσουν ότι η ειρήνη, ως ανθρώπινο δικαίωμα και αγαθό είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά ζητούμενο και διαρκής κατάκτηση. Η υπεράσπιση των πανανθρώπινων αξιών καταδεικνύεται  ως ανάγκη και χρέος  που μπορεί να εκπληρωθεί τόσο μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές όσο και μέσα από τη συλλογική και προσωπική στάση και καθημερινή δράση. Οι μαθητές, ως επίλογο, ζωγραφίζουν και στέλνουν το δικό τους μήνυμα στη σύγχρονη Ευρώπη των κρατών και των λαών.