ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Αρσάκειο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Δράσεις προγράμματος Teachers4Europe

Υπεύθυνη καθηγήτρια Teachers4Europe: Μαρία-Αμαλία Βέργουλα (Οικονομολόγος)

Τίτλος: Συνθέτοντας το παζλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Συμμετοχή

Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε προσπάθεια να δραστηριοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές σε σχέση με ευρωπαϊκά ζητήματα, να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να υπάρξει διάχυση αποτελεσμάτων σε όλο το λύκειο, όχι μόνο στους μαθητήες που εκπόνησαν συγκεκριμένες εργασίες. Δράσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πλαίσιο μαθημάτων (Πολιτική Παιδεία Α και Β Λυκείου, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β΄Λυκείου και Κοινωνιολογία Γ΄Λυκείου) όσο και στο πλαίσιο μαθητικών δράσεων έξω από το σχολείο. Επίσης, ως  συγκεκριμένη θεματολογία γύρω από την οποία εκπονήθηκαν εργασίες από μαθητές ήταν η ευρωπαϊκή διάσταση στη Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα-Συμμετοχή. 

Στην Α Λυκείου οι μαθητές σε ομάδες πραγματοποίησαν εργασίες για τα βασικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τις κύριες πολιτικές της. Παρουσίασαν τις εργασίες τους στην τάξη και ακολούθησε σχολιασμός και ερωτήσεις. 

Στην Β λυκείου επικεντρωθήκαμε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Οι μαθητές αναζήτησαν σχετικές έννοιες και κατόπιν ασχολήθηκαν πιο συγκεκριμένα με το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Β) Ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα και σχολιασμός σχετικών άρθρων

Γ) Τα τμήματα της Β Λυκείου συμμετείχαν σε άσκηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Δ ) Το τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών συμμετείχε στη δράση "Όχι στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο" του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπονώντας εργασία την οποία και παρουσίασε στο υπόλοιπο σχολείο. 

Ε) Βιωματική δράση προβληματισμού γύρω από τις αξίες της ΕΕ.

Στ) Ομιλία εκπροσώπου της Διεθνούς Διαφάνειας (κ. Ν. Πόδας)  για το ζήτημα της Διαφθοράς, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ζ) Άρθρο της υποψήφιας μαθήτριας EP School Ambassador στην σχολική εφημερίδα και το ιστολόγιο του σχολείου με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, για την προοπτική της Ε.Ε. και τη σημασία της συμμετοχής των νέων στα ευρωπαϊκά προγράμματα

Στην Γ Λυκείου δέκα μαθητές ύστερα από σχετική συζήτηση επέλεξαν να ενημερωθούν σε σχετική ημερίδα του πανεπιστημίου Μακεδονίας για το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών και τον ίδιαίτερο χαρακτήρα του, προοπτικές. Επίσης, ο μαθητής- υποψήφιος EP School Ambassador μαζί με μια συμμαθήτριά του της Γ Λυκείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα U4EU δημιούργησαν ερωτηματολόγιο για την άποψη των εφήβων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. (η έρευνα θα ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους)

Για την Ημέρα της Ευρώπης οργανώθηκε ημερίδα με δυο μέρη την οποία παρακολούθησε το σύνολο των μαθητών του σχολείου: 1ο μέρος «Ομιλίες ειδικών για θέματα Ευρωπαϊκού προσανατολισμού» και 2ο μέρος «Οι νέοι μιλούν για την Ευρώπη». Στο πρώτο  μέρος στους μαθητές μίλησε ο εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα κ. Μ. Παπαγιάννης και η καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου κ. Δ. Αναγνωστοπούλου για την πορεία της Ε.Ε. έως σήμερα και τη θέση της σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα αντίστοιχα. Στο δεύτερο μέρος οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ενημερώθηκαν, συνομίλησαν και προβληματίστηκαν βιωματικά από τις οργανώσεις α) όμιλος Unesco νέων Θεσσαλονίκης, β) ΜΚΟ  Youthnet Hellas, γ) Σύλλογο φοιτητών Erasmus  Θεσσαλονίκης (ESN) 

Όλες οι ανωτέρω δράσεις αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του σχολείου http://arsakeiolykeiothess.blogspot.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων http://www.arsakeio.gr/

Επίσης, επιχειρήθηκε άνοιγμα και διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία μέσω της πρόσκλησης επιφανών επιστημόνων (κ. Μ. Παπαγιάννης, κ.Δ. Αναγνωστοπούλου, κ. Ν. Πόδας) καθώς και οργανώσεων νέων (όμιλος Unesco νέων Θεσσαλονίκης, ΜΚΟ  Youthnet Hellas, Σύλλογος φοιτητών Erasmus Θεσσαλονίκης (ESN) )

(Σημαντική σημείωση: Οι δράσεις αφορούσαν και το πρόγραμμα EP School Ambassadors στο οποίο συμμετέχει το σχολείο, με τις καθηγήτριες Ιφιγένεια Αναγνώστου (Φιλόλογος), Μαρία-Αμαλία Βέργουλα (Οικονομολόγος). Οι επίσκεψεις των μαθητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία συντονίστηκαν από την υπεύθυνη καθηγήτρια του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αναστασία Πιλωνά (Οικονομολόγος)ενώ τη γενική υποστήριξη παρείχε η διευθύντρια του σχολείου, Άννα Σγουρού (Φιλόλογος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδομένου ότι φέτος δίδασκα τα μαθήματα «Νεοελληνική Γλώσσα»,  «Ιστορία Γενικής Παιδείας» και «Ιστορία Προσανατολισμού» στην Γ΄ Λυκείου, αποφάσισα να αξιοποιήσω την διδακτέα ύλη των εγχειριδίων συντονίζοντας ένα διαθεματικό project με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αξιοποιήθηκε η θεωρία που αφορά στην ενότητα "Η πειθώ στον Πολιτικό Λόγο", ενώ στο μάθημα της Ιστορίας επιλέχθηκαν πηγές που σχετίζονται με διαφορετικές περιόδους (Μεσοπόλεμος, Μεταπολεμικός Κόσμος, κλπ) αλλά πάντα σε σχέση με τα γεγονότα που εξετάζουν την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις διεθνείς σχέσεις.  Το γεγονός ότι η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε και από σημαντικές εξελίξεις σε διεθνές πολιτικό επίπεδο με ιδιαίτερα έντονα γεγονότα που ευαισθητοποίησαν και συχνά δίχασαν την κοινή γνώμη (προσφυγικό, Grexit και Brexit, κλπ.) αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο στους μαθητές μου να ασχοληθούν με την θεματική του project, χωρίς καθόλου να αποκλίνουν από την θεματολογία της εξεταστέας ύλης τους.

Το κείμενο παρουσιάζει την ερευνητική εργασία The European Union Art Project, που εκπονήθηκε από δεκατρείς μαθητές του 6ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της δράσης Teachers 4 Europe, που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η εισήγηση περιλαμβάνει τη θεωρητική τεκμηρίωση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την έρευνα και τα στάδια ολοκλήρωσης της προτεινόμενης επιμορφωτικής δράσης, που πραγματοποιήθηκε από 18 Ιανουαρίου έως 18 Απριλίου 2016, καθώς και την τελική της αξιολόγηση. Η παρέμβαση έχει δύο μέρη: το πρώτο αφορμάται από την επιμόρφωση των μαθητών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι εν συνεχεία εμπλέκει ενεργητικά το μαθητικό πληθυσμό σε μία διαθεματική παρέμβαση στην Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, την Καλλιτεχνική και Πολιτική Παιδεία, τις Ξένες Γλώσσες, την Ιστορία της Τέχνης. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η βιωματική και συναισθηματική εμπλοκή της ομάδας με τις αρχές της Ε.Ε. κι ο εκδημοκρατισμός της σχολικής μονάδας μέσω του ανοίγματός της στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό ως τελικό προϊόν συστήνεται μια εταιρική δυναμική κοινότητα μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών: ένα ψηφιακό μουσείο κατασκευάζεται με το λογισμικό Artsteps, όπου εκτίθενται έργα τέχνης των είκοσι οχτώ χωρών της Ε.Ε, που ανταποκρίνονται στο τρίπτυχο Ευρώπη-Συνεργασία-Πολιτισμός.

Παραδοσιακά Τρόφιμα της Ε.Ε. και προοπτικές

Η συγκεκριμένη δράση «Παραδοσιακά τρόφιμα της Ε.Ε και προοπτικές» αφορά τη γνωριμία των μαθητών της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Αμμοχωρίου Φλώρινας (σύνολο 33 μαθητές) με τα παραδοσιακά τρόφιμα της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε., την αξία που αυτά έχουν τόσο για το ίδιο το λαό, όσο και ως κομμάτι μιας κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον.

Πρόκειται για κοινή δράση δύο καθηγητών του Γυμνασίου, της Καρακατσάνη Χρυσούλας (καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15) και του Παπαχαραλάμπους Παναγιώτη (καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ19), ενώ συνεργάστηκε και η Παλιακούδη Αναστασία (καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ07).

Το τελικό αποτέλεσμα όλων των σταδίων της δράσης έχει αποτυπωθεί με τη μορφή βίντεο.

https://youtu.be/69BxBkMz4tU

Παραδοσιακά τρόφιμα της Ε.Ε. και προοπτικές

Η συγκεκριμένη δράση «Παραδοσιακά τρόφιμα της Ε.Ε και προοπτικές» αφορά τη γνωριμία των μαθητών της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Αμμοχωρίου Φλώρινας (σύνολο 33 μαθητές) με τα παραδοσιακά τρόφιμα της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε., την αξία που αυτά έχουν τόσο για το ίδιο το λαό, όσο και ως κομμάτι μιας κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον.

Πρόκειται για κοινή δράση δύο καθηγητών του Γυμνασίου, της Καρακατσάνη Χρυσούλας (καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15) και του Παπαχαραλάμπους Παναγιώτη (καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ19), ενώ συνεργάστηκε και η Παλιακούδη Αναστασία (καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ07).