ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Teachers4Europe 25 μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Γ1 του 1ου Γυμνασίου Δράμας, με την καθοδήγηση της φιλολόγου τους, κ. Ευαγγελίας Ριτζαλέου, ενημερώθηκαν για την ιστορία, την εξέλιξη, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., την πορεία ένταξης της Ελλάδας, ανακαλύπτοντας μόνοι τους τη γνώση. Παράλληλα, ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για το προσφυγικό ζήτημα. Δημιούργησαν βίντεο και παρουσιάσεις για την Ε.Ε. και το προσφυγικό. Εργάστηκαν ομαδικά, στο πνεύμα της διαθεματικότητας, απέκτησαν ρόλους, αντάλλαξαν απόψεις, διάβασαν, άσκησαν κριτική, ήρθαν σε επαφή με ενδιαφέροντες ανθρώπους, με φορείς, δημοσιοποίησαν τις δράσεις σε συμμαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και γενικότερα στους συμπολίτες μας, βίωσαν ευχάριστες εμπειρίες μέσα στο σχολείο και έξω από αυτό. Ο τίτλος των δράσεών μας είναι: Teachers4Europe - Students4Europe, ενεργοί πολίτες. Ο έγκυρα ενημερωμένος νέος είναι ο ενεργός αυριανός πολίτης της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου.

Ναι για την επίσκεψη στις Βρυξέλλες.

Η δράση «Γνωρίζοντας καλύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας διασχολικής συνεργασίας μεταξύ του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του Μουσικού Σχολείου Βέροιας (ΜΣΒ) με υπεύθυνες την εκπαιδευτικό Πληροφορικής του ΠΣΠΘ Γεωργία Αλεξούδα και την καθηγήτρια Αγγλικών του ΜΣΒ Παρθένα Σιριστατίδου.

Ο σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων να αποκτήσουν μια πιο πλήρη εικόνα των χωρών της Ε.Ε. και συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Το ακριβές θέμα και η διδακτική πορεία της δράσης συνδιαμορφώθηκε με τους μαθητές/τριες των δύο σχολείων. Η δράση στηρίχτηκε στη μέθοδο project, αξιοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ και επιχειρήθηκε η διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Αρχικά υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες διερεύνησης των πρότερων αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών για τις χώρες της Ε.Ε. με τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων padlet και google forms. Ακολούθησαν δύο δραστηριότητες οικοδόμησης της νέας γνώσης. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες αναζήτησαν πληροφορίες για  τις 28 χώρες της Ε.Ε. και δημιούργησαν μια κοινόχρηστη παρουσίαση με τη χρήση των google slides. Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο για την Ε.Ε. στα αγγλικά με τη χρήση των Hot Potatoes. Το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της δράσης www.euroblogger2.blogspot.gr.

 Επιχειρήθηκε η διάχυση της δράσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 Για τη λεπτομερή περιγραφή της δράσης μας και τα παραδοτέα της, μπορείτε να δείτε τα συνημμένα αρχεία.

 Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκή ταυτότητα, Τ.Π.Ε., συνεργατικά εργαλεία, μέθοδος project, αγγλικά.

 Σχόλια: Στα ταξίδια, λέμε “ναι”…

Διδακτικό αντικείμενo: Οι δράσεις μας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Λυκείου.

Ενότητες : Διαδίκτυο, Ρατσισμός, Διακρίσεις

Σύντομη περιγραφή

    Η παρούσα εργασία αποτελείται από 4 επιμέρους δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Β’ Λυκείου. Με αφορμή την ενότητα Ρατσισμός/Διακρίσεις οι μαθητές δημιούργησαν padlet εστιάζοντας στο θέμα των διακρίσεων και αξιοποιώντας υλικό από το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάθετε τα Δικαιώματά σας. Προστασία από τις Διακρίσεις. Κατόπιν, ανέλαβαν τη δημιουργία παρουσίασης powerpoint με θέμα τη Ρητορική του Μίσους στο Διαδίκτυο. Σε συνέχεια της προηγούμενης παρουσίασης διοργανώσαμε βιωματική δράση  στην οποία συμμετείχαν μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου και αφορούσε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Ρητορική του Μίσους. Για τις δυο τελευταίες δράσεις αντλήσαμε υλικό από την έκδοση Σύνδεσμοι του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εγκρίθηκε το 2016 ως εγχειρίδιο για σχολική χρήση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τέλος, εκπονήθηκε διδακτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ στις 9 Φεβρουαρίου 2016, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, που εστιάζει στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα προσωπικά δεδομένα, με αναφορά στη μεταρρύθμιση που επιχειρείται από την ΕΕ σε θέματα προσωπικών δεδομένων, την τελευταία γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων λαών ή πολιτισμών, τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και τις εικόνες δημοσίων κτιρίων και έργων τέχνης.

Η δράση «Γνωρίζοντας καλύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας διασχολικής συνεργασίας μεταξύ του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του Μουσικού Σχολείου Βέροιας (ΜΣΒ) με υπεύθυνες την εκπαιδευτικό Πληροφορικής του ΠΣΠΘ Γεωργία Αλεξούδα και την καθηγήτρια Αγγλικών του ΜΣΒ Παρθένα Σιριστατίδου.

Ο σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων να αποκτήσουν μια πιο πλήρη εικόνα των χωρών της Ε.Ε. και συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Το ακριβές θέμα και η διδακτική πορεία της δράσης συνδιαμορφώθηκε με τους μαθητές/τριες των δύο σχολείων. Η δράση στηρίχτηκε στη μέθοδο project, αξιοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ και επιχειρήθηκε η διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Αρχικά υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες διερεύνησης των πρότερων αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών για τις χώρες της Ε.Ε. με τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων padlet και google forms. Ακολούθησαν δύο δραστηριότητες οικοδόμησης της νέας γνώσης. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες αναζήτησαν πληροφορίες για  τις 28 χώρες της Ε.Ε. και δημιούργησαν μια κοινόχρηστη παρουσίαση με τη χρήση των google slides. Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο για την Ε.Ε. στα αγγλικά με τη χρήση των Hot Potatoes. Το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της δράσης www.euroblogger2.blogspot.gr.  

Επιχειρήθηκε η διάχυση της δράσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για τη λεπτομερή περιγραφή της δράσης μας και τα παραδοτέα της, μπορείτε να δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκή ταυτότητα, Τ.Π.Ε., συνεργατικά εργαλεία, μέθοδος project, αγγλικά.

Σχόλια: Ναι επιθυμώ να συμμετάσχω στην επίσκεψη στις Βρυξέλλες τις συγκεκριμένες ημερομηνίες σε περίπτωση επιλογής μου.

 

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις ιδρυτικές της αρχές, βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία. Σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία η αλληλοαποδοχή ατόμων με και χωρίς αναπηρία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της σε υγιές πλαίσιο. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για την υιοθέτηση και τροποποίηση αρχών και αξιών. Μαθητές δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της γενικής και της ειδικής αγωγής του ν. Σερρών, ήρθαν σε επαφή και συνεργασία με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών στάσεων έναντι στις παγιωμένες αντιλήψεις των μαθητών των δύο σχολείων ως προς το διαφορετικό, έτσι όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα στερεότυπα της κοινωνίας, με προεκτάσεις στη σχολική κοινότητα, στη γενική και  ειδική αγωγή,  υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αξιών που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Ε. Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Φαντάσου το ιδανικό, κάνε το πραγματικό - Imagine the Ideal, Make it Real που εφαρμόστηκε με βάση την ιδέα «Think globally, act locally» - «Σκέφτομαι σε διεθνές επίπεδο, δρω στον τόπο μου», για δύο μήνες, ώστε να καταστούν στο άμεσο μέλλον ικανοί ευρωπαίοι και έλληνες πολίτες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος έδειξαν ότι υπήρξε θέληση, επιθυμία και επιτυχία συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοαποδοχής των μαθητών και των δύο σχολείων.