Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και πολιτότητα. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να συνεισφέρουμε στη

διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο και θα πρέπει στο νηπιαγωγείο να εντάξουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα σήμερα που το όραμα της ενωμένης Ευρώπης δοκιμάζεται θα πρέπει να εργαστούμε ενεργά, ώστε παιδιά και γονείς να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Ευρώπης, τις αξίες που πρεσβεύει

και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά και οι γονείς

και οι κηδεμόνες τους να αποκτήσουν πληροφορίες για την ίδρυση και τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εκτιμήσουν

την αξία της ευρωπαϊκής ιδέας για συνεργασία, ειρήνη και πρόοδο.

 https://www.youtube.com/watch?v=Msd7ZWLcM7s

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου ασχοληθήκαμε με το ρόλο και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μικρά ακριτικά νησιά όπως το δικό μας.

Στην αρχή, μελετήσαμε ποιες χώρες απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημαία της και τον εθνικό της ύμνο. Στη συνέχεια μάθαμε με απλά λόγια τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη βοήθεια του υλικού που μας στάλθηκε αλλά και του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Με τη βοήθεια του βιβλίου Γεωγραφίας κατανοήσαμε τα κοινά ήθη και έθιμα και την ανάγκη της δημιουργίας της. Μετά οργανώσαμε περίπατο στο νησί ώστε να εντοπίσουμε πινακίδες έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. Με τη διαλεκτική μέθοδο κατανοήσαν οι μαθητές/τριες τη σημασία της καθώς πολλά έργα υποδομών έγιναν από χρηματοδότηση της ΕΕ αντιλαμβανόμενοι το σημαντικό ρόλο στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου τους. Στη συνέχεια από διάφορες ιστοσελίδες της ΕΕ βρήκαμε κι άλλα έργα που έγιναν σε διάφορα μικρά νησιά της Ελλάδος κι όχι μόνο.