"Παίζω, παίζεις, παίζει... Παιχνίδια του χθες για παιδιά του σήμερα στον ευρωπαϊκό κύκλο"

Όνομα σχολικής μονάδας 6/Θ Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ
Τάξη/εις που συμμετείχαν Β΄
Αρχείο εργασίας GRAMMATIKA_EVROS_2017

  Στα πλαίσια του προγράμματος «Teachers 4 Europe» υλοποιήσαμε πρόγραμμα που αναφέρεται σε παραδοσιακά παιχνίδια της Ελλάδας και διαφόρων χωρών της Ε.Ε. Σκοπός μας ήταν οι μαθητές να μάθουν τον πολιτισμό άλλων χωρών της Ευρώπης, την κουλτούρα και την παράδοσή τους μέσα από το παιχνίδι, διότι απευθυνόμαστε σε παιδιά Β’ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Τα παραδοσιακά παιχνίδια ξεχασμένα στο πέρασμα του χρόνου, αγγίζουν τις παιδικές ψυχές δίνοντας χαρά, γέλιο κι ευχαρίστηση μέσα από χαρούμενες ομαδικές δραστηριότητες. Τα παιχνίδια εξάλλου προσφέρονται ως παράγοντας της ψυχοσωματικής και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών, συμβάλλοντας έτσι στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Παράλληλα όμως μ’ αυτό τα παιδιά εξοικειώθηκαν λίγο με τις αξίες και τις δομές της Ε.Ε., γνώρισαν κάπως τον τρόπο λειτουργίας της και συνειδητοποίησαν την εθνική και την ευρωπαϊκή πολιτιστική τους ταυτότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. επιδοθήκαμε σε διάφορες δραστηριότητες. Βρήκαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, επισκεφτήκαμε συγκεκριμένους ιστότοπους, παρουσιάσαμε τις πληροφορίες που βρήκαμε, παίξαμε πολύ και σαν τελικό αποτέλεσμα δημιουργήσαμε με το animoto μια βιντεοπαρουσίαση (https://animoto.com/play/Mojs0q316MeAtBdeYvfT4g), που περιλαμβάνει βιντεάκια και διάφορες φωτογραφίες από τα παιχνίδια μας και τις άλλες δραστηριότητές μας. Φυσικά δεν έλειψαν οι κατασκευές, οι οποίες διακοσμούν την τάξη και το παιχνίδι ρόλων για ενσυναίσθηση και διαπολιτισμική σκέψη.