ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Διαχείριση απορριμμάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις

Σε αυτήν τη δραστηριότητα επιχειρήσαμε να γνωρίσουμε πως αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα απορρίμματα άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είτε αυτές ανήκουν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης είτε όχι. Σσυγκρίναμε τα διαφορετικά μοντέλα συλλογής - επεξεργασίας –εκμετάλλευσης απορριμμάτων που εντοπίσαμε με το δικό μας εδώ στο νησί της Κέρκυρας. Βασικός στόχος ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τη σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή τους και μέσα από τις δράσεις να γνωρίσουν διάφορους τρόπους προσέγγισης του θέματος. Στην παρουσίαση φαίνονται λίγες μόνο από τις εργασίες των μαθητών