ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

[title] «Ταξιδεύοντας στα αστέρια της Ευρώπης»

Βασικό στόχος του προγράμματός μας, είναι τα παιδιά με όχημα τη λογοτεχνία και το παιχνίδι να γνωρίσουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τους λόγους για τους οποίους  αυτή δημιουργήθηκε. Να συνειδητοποιήσουν την εθνική αλλά και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους στόχους, διαβάσαμε στα παιδιά λογοτεχνικά βιβλία, ενώ παράλληλα τα βοηθούσαμε να ερευνήσουν και να ταξιδέψουν σε αυτή με τη χρήση μιας παρουσίασης στο πρόγραμμα prezi που έχομε δημιουργήσει. Έτσι αντιλήφθηκαν το λόγο δημιουργίας της ΕΕ και  γνώρισαν  διάφορα χαρακτηριστικά  των χωρών που ερεύνησαν όπως τις σημαίες, τη μουσική, χαρακτηριστικά μνημεία ή φαινόμενα που υπάρχουν σε αυτές. Ακόμα έφτιαξαν συμβατικό αλλά και διαδικτυακό παζλ με το χάρτη της ΕΕ και έπαιξαν ένα παιχνίδι τόμπολα που συνέδεε χαρακτηριστικά μνημεία χωρών της ΕΕ με τις αντίστοιχες σημαίες. Συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας που περιείχε το χάρτη μιας χώρας της ΕΕ, τη σημαία της που μόνα τους με τη παρουσία προτύπου ζωγράφισαν με τα σωστά χρώματα και το χάρτη της ΕΕ στον οποίο εντόπιζαν τη συγκεκριμένη χώρα αλλά και την Ελλάδα και έβαζαν αστέρια για να συγκρίνουν αποστάσεις.