ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Γευσιγνωστικοί περίπατοι στις γειτονιές της Ευρώπης

Οι διατροφικές συνήθειες ενός λαού αποτελούν στοιχείο της ιδιαίτερης κουλτούρας του και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση με το κλίμα και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο διαβιεί ο λαός αυτός. Οι γευστικές παραδόσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα ποιοτικώς πιστοποιημένα προϊόντα τους συνθέτουν τη γαστρονομική κουλτούρα των χωρών αυτών και υπόκεινται σε κοινούς κανονισμούς προστασίας και ανάδειξης.

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια νέους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων, αυστηρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς και καλύτερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ των κρατών-μελών. Έτσι, λοιπόν, κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να εφησυχάζει για το προϊόν που φτάνει στο πιάτο του, καθώς έχει διασφαλιστεί η πιστοποίηση και η υψηλή ποιότητα όλων των τροφίμων που τίθενται σε εμπορία εντός της Ε.Ε. σε όλα τα στάδια παραγωγής τους.

Ποιες είναι, όμως αυτές οι γευστικές παραδόσεις των χωρών της Ε.Ε. που φτάνουν σε μας συνήθως μέσω βιβλίων, ταινιών, αφηγήσεων των επισκεπτών ή του διαδικτύου; Προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διερεύνηση, οι μαθητές/τριες της Στ2 τάξης του 1ου Πειραματικού Δ. Σχ. Αλεξανδρούπολης υλοποίησαν, στο πλαίσιο των δράσεων Teachers4Europe, πρόγραμμα με τίτλο: «Γευσιγνωστικοί περίπατοι στις γειτονιές της Ευρώπης».

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία με τις παραδοσιακές γεύσεις και τα προϊόντα διατροφής που χαρακτηρίζουν τις χώρες της Ε.Ε., καθώς και η συνειδητοποίηση του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. στην προστασία και ανάδειξη της γαστρονομικής ποικιλομορφίας των χωρών που την απαρτίζουν.