Η Αργώ Ευρωπάει να φέρει την ειρήνη

Όνομα σχολικής μονάδας Δημ.Σχολείο Μουρεσίου-Ξουριχτίου-Τσαγκαράδας "Νανοπούλειο"
Τάξη/εις που συμμετείχαν Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄

Η παρούσα εργασία με τίτλο “Η Αργώ Ευρω..πάει να φέρει την ειρήνη” υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Teachers4Europe” από μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και ΣΤ' του Νανοπούλειου Δημοτικού Σχολείου Μουρεσίου-Ξουριχτίου-Τσαγκαράδας Μαγνησίας με σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές την ιδέα της Ευρωπαικής Ένωσης, να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή συνείδηση και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους ως μελλοντικοί ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίστηκε μέσα από τη μεταφορά του μύθου της αρχαίας Αργούς στη σημερινή Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και την πραγματοποίηση ενός φανταστικού ταξιδιού μιας σύγχρονης Αργούς η οποία είναι επανδρωμένη με σημαντικές προσωπικότητες από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει σαν αποστολή της να φέρει πίσω την ειρήνη.

Η εργασία περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που είχαν σκοπό να εμπλέξουν τους μαθητές στην αναζήτηση,ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα πρόσωπα προερχόμενα από αυτές, αλλά και στη δημιουργία κατασκευών (Ευρωπαϊκές ταυτότητες, καραβάκια των χωρών, χάρτη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και στην παρουσίαση ενός σύντομου ζωντανού θεατρικού δρώμενου.