Η Ευρώπη ζητεί λύσει στην ενέργεια να βρεθεί

Όνομα σχολικής μονάδας 53ο Νηπιαγωγείο Πάτρας
Τάξη/εις που συμμετείχαν Ολοήμερο Τμήμα

     Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ευρώπη ζητεί λύση στην ενέργεια να βρεθεί » πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό ταξίδι που κάναμε μαθητές και νηπιαγωγοί στην οικολογική ανάπτυξη και συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία συνεργατική παρέμβαση με θέμα την ενέργεια που υλοποιήθηκε στο 53ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πάτρας  χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την ψηφιακή αφήγηση και εκπαιδευτικά λογισμικά.                                                                      

   Σκοπός  του προγράμματος μας  ήταν οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της ενέργειας για τη ζωή και τον πλανήτη στην καθημερινή ζωή. Ο στόχος  της παρέμβασης ήταν να συνειδητοποιήσουν και να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μορφών ενέργειας. Επιπλέον, να κατανοήσουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλυτερη οικογένεια την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι δράσεις κα οι αξίες είναι κοινές για την επίτευξη της προστασίας του περιβάλλοντος.