[title]« Μια φορά κι έναν καιρό, ταξιδάκι ξεκινώ »

Όνομα σχολικής μονάδας 9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης
Τάξη/εις που συμμετείχαν 19 νήπια που φοιτούν στο πρωινό τμήμα του νηπιαγωγείου
Αρχείο εργασίας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά το πρόγραμμα « Μια φορά κι έναν καιρό, ταξιδάκι ξεκινώ», που υλοποιήθηκε στο 9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης κατά το σχολικό έτος 2016-2017, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4europe. Στόχος του εν λόγω προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια την  Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από κάτι πολύ οικείο για την ηλικία τους, το παραμύθι. Αξιοποιήθηκαν λαϊκά και παραδοσιακά παραμύθια των χωρών κι αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που κάλυπταν όλες τις μαθησιακές περιοχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων  για το νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Έτσι, δόθηκαν στα νήπια ευκαιρίες να εξοικειωθούν  με τις αξίες και τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να γνωρίσουν ανθρώπους, αξιοθέατα, σημαίες, μουσικές, έθιμα και παραδόσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. Οι δραστηριότητες είχαν διαθεματικό χαρακτήρα και υλοποιήθηκαν βάσει της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μεθόδου. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές της δραματικής τέχνης, το παιχνίδι καθώς και η γονεϊκή εμπλοκή. Το ταξίδι περιλάμβανε ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, παιχνίδια, προβολή βίντεο, δημιουργία αφισών, παραμυθιών κι αυτοσχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών, και πολλές δράσεις με τη συμμετοχή των γονέων. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του στους γονείς των παιδιών σε συνδυασμό με  μια ενημερωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε σε συνεργασία με το παράρτημα Europe direct της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τέλος, στάθηκε η αφορμή για το θέμα της καλοκαιρινής εκδήλωσης του νηπιαγωγείου μας.

 

 1. Σκοπός Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από κάτι που αγαπούν πολύ και τους είναι οικείο, το παραμύθι.

 

 

 1. Επιμέρους στόχοι:

Οι επιμέρους στόχοι διαμορφώνονταν  στην πορεία λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον 

των νηπίων, αλλά και τον γνωστικό τομέα που θέλαμε να ενισχύσουμε κάθε φορά.

Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες με στόχους που να ανταποκρίνονται σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ για το νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα:

2.1 Παιδί και Γλώσσα

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν τα νήπια

 • να αφηγούνται
 • να περιγράφουν
 • να συμμετέχουν σε συζητήσεις
 • να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
 • να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές γραπτού λόγου (ταξιδιωτικά φυλλάδια, αφίσες, καρτ ποστάλ, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες) και να  παίρνουν πληροφορίες από αυτές.
 • να εξοικειωθούν με τη δημιουργία δικών τους αφισών και φυλλαδίων
 • να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν
 • να ακούσουν και να μάθουν λέξεις ξένων γλωσσών

2.2 Παιδί και Μαθηματικά

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να δώσουν  στα νήπια ευκαιρίες

 • να παρατηρούν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν με βάση κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο
 • να μετρούν και να συγκρίνουν ( π.χ την απόσταση μεταξύ δύο χωρών ή το μέγεθός τους)
 • να περιγράφουν σχέσεις και διαδικασίες (π.χ. αξιοποιώντας τα κέρματα ή τα χαρτονομίσματα του ευρώ)
 • να εξοικειωθούν με τα σύμβολα των αριθμών

2.3 Παιδί και Περιβάλλον

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να δώσουν  στα νήπια ευκαιρίες

 • να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
 • να κατανοούν την αξία της συνεργασίας και της από κοινού αποκάλυψης
 • να γνωρίσουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις και σύμβολα άλλων χωρών
 • να διαβάζουν απλά σύμβολα, όπως χάρτες και να προσανατολίζονται στο χώρο
 • να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και της συλλογή στοιχείων από διαφορετικές πηγές (εικόνες, φωτογραφίες, πληροφορίες)
 • να διευρύνουν τις γνώσεις τους για άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς

 

2.4 Παιδί και Δημιουργία κι Έκφραση

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να δώσουν  στα νήπια ευκαιρίες

 • να πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά
 • να εξοικειωθούν με  διάφορες τέχνες ( ζωγραφική, γλυπτική, μουσική) φτιάχνοντας τα δικά τους δημιουργήματα
 • να κάνουν διάφορες κατασκευές
 • να εκφραστούν μέσα από τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση
 • να αναπτύξουν τη κινητικότητά τους και τη σωματική τους δραστηριότητα
 • να εξοικειωθούν με μουσικά ακούσματα άλλων χωρών

2.5 Παιδί και Τ.Π.Ε

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να δώσουν  στα νήπια ευκαιρίες

 • να αξιοποιούν έναν Η/Υ για αναζήτηση πληροφοριών
 • να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα παιγνιώδη λογισμικά για την ηλικία τους
 • να γνωρίσουν το λογισμικό google earth

 

 

 1. Αναλυτική Παρουσίαση Δραστηριοτήτων:

Υλοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες τόσο ατομικές όσο και ομαδικές.

Δραστηριότητα 1η  - Ιδεοθύελλα

Σε χαρτόνι έχουμε κολλήσει το χάρτη της Ευρώπης και ζητάμε από τα νήπια να μας πουν τι γνωρίζουν γι’αυτή. Προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να ανιχνεύσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις των νηπίων για την Ευρώπη. Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους και καταθέτουν όσα ξέρουν. Έτσι, δημιουργείται ένα ιστόγραμμα.

Δραστηριότητα 2η  - Ο μύθος της Ευρώπης

Διαβάζουμε στα νήπια το μύθο για την αρπαγή της Ευρώπης. Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μύθο και στη συνέχεια τον δραματοποιούν.

Δραστηριότητα 3η  - Η Ευρώπη στη τέχνη

Παρουσιάζουμε στα νήπια εικόνες που απεικονίζουν πίνακες ζωγραφικής, ψηφιδωτά και  γλυπτά βασισμένα στο συγκεκριμένο μύθο. Τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους γλυπτά με πηλό.

Δραστηριότητα 4η  - Ευρώπη και Δίας

Με αφορμή το μύθο παίζουμε ένα παιχνίδι ρόλων, όπου αυτοσχεδιάζουν αναφορικά με το τι μπορεί να λένε η Ευρώπη κι ο Δίας όταν συναντιούνται. Ακολουθεί σχετικό φύλλο εργασίας, τύπου κόμικ, όπου τα νήπια με αναδυόμενη γραφή συμπληρώνουν το διάλογο μεταξύ των δύο ηρώων.

Δραστηριότητα 5η  - Επέκταση του μύθου

Ο μύθος ενθουσίασε τα παιδιά και κάποια ανέφεραν το Μινώταυρο με αφορμή το Μίνωα, το γιο της Ευρώπης, έτσι διαβάσαμε το μύθο του Θησέα με το Μινώταυρο και παρακολουθήσαμε σχετικό κόμικ στο διαδίκτυο.

Δραστηριότητα 6η  - Γεωγραφικός προσδιορισμός Ευρώπης

Προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε γεωγραφικά την Ευρώπη στο χάρτη, στην υδρόγειο σφαίρα και με τη βοήθεια του google earth. Εντοπίσαμε τη χώρα μας στην Ευρώπη όλοι μαζί και στη συνέχεια ο καθένας μόνος του σε σχετικό φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 7η  - Η συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με όσο το δυνατό απλά λόγια εξηγούμε στα παιδιά πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι στόχο είχε η δημιουργία της. Τα παιδιά μέσα από την τεχνική των δυναμικών εικόνων σε ζευγάρια φτιάχνουν εικόνες σχετικές με τα άτομα που έκαναν τη συμφωνία αυτή.

Δραστηριότητα 8η  - Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατηρούμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαθαίνουμε τι συμβολίζει. Φτιάχνει ο καθένας κατασκευή – κολάζ με τη σημαία. Επίσης, κάθε παιδί ανέλαβε να παρατηρήσει στις καθημερινές του διαδρομές που συναντά τη συγκεκριμένη σημαία. Τα παιδιά ανέφεραν ότι τη βλέπουν σε πινακίδες αυτοκινήτων, σε σχολεία, έξω από το γήπεδο μπάσκετ, στο κτίριο του ΟΤΕ, έξω από το δημαρχείο της πόλης κ.τ.λ.

 Δραστηριότητα 9η   - Πώς θα φτιάχναμε εμείς τη σημαία της Ε.Ε.

Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν πώς θα έφτιαχναν τα ίδια τη σημαία της Ε.Ε. αν τους το ζητούσε κάποιος. Τα παιδιά σε ομάδες συνεργάζονται και φτιάχνουν 3 διαφορετικές εκδοχές . Παρουσιάζουν τη σημαία τους στην ολομέλεια κι εξηγούν τι συμβολίζει. Η πρώτη ομάδα έχει φτιάξει μια σημαία σε σχήμα καρδιάς κι αναφέρει πως συμβολίζει τη χαρά και την αγάπη στην Ευρώπη. Η δεύτερη ομάδα την έχει κάνει σε σχήμα κύκλου με χρώματα που θυμίζουν τη γη κι αναφέρει πως συμβολίζει την αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον που θέλουν να κυριαρχεί στην Ευρώπη. Η τρίτη ομάδα την έκανε σαν ένα λουλούδι που στο κέντρο υπήρχε ένας κόκκινος κύκλος και γύρω από αυτόν κίτρινα αστέρια κι ανέφερε πως το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τους νεκρούς των πολέμων και τα αστέρια την ειρήνη.

Δραστηριότητα 10η  - Το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατηρούμε εικόνες με τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές τόσο ανάμεσα στο ευρώ που κυκλοφορεί στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Θυμόμαστε το μύθο για την αρπαγή της Ευρώπης, που απεικονίζεται στο κέρμα των 2 ευρώ. Κάνουμε φύλλο εργασίας σχετικό με το ευρώ και παίζουμε παιχνίδι μνήμης με τα κέρματα του ευρώ.

Δραστηριότητα 11η  - Το δικό μας κέρμα του 1 και 2 ευρώ

Ζητήσαμε από τα νήπια να φιλοτεχνήσουν το δικό τους κέρμα είτε του 1 είτε των 2 ευρώ. Τα παιδιά επιλέγουν εικόνες από τη μυθολογία, τη φύση και την καθημερινότητά τους και φτιάχνουν τα δικά τους κέρματα από χαρτόνι. 

Δραστηριότητα 12η  - Τα αστέρια της Ευρώπης

Διαβάζουμε το παραμύθι του Θοδωρή Παπαϊωάννου σε εκδόσεις της αντιπροσωπείας της ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα. Σε ομάδες το εικονογραφούμε. Φτιάχνουμε μια κούκλα – Ευρώπη.

 Δραστηριότητα 13η  - Τα δικά μας ευρωπαϊκά αστέρια

Με αφορμή την προηγούμενη δραστηριότητα, φτιάχνουμε τη δική μας ευρωπαϊκή σημαία γράφοντας στα αστέρια τις αξίες που θα θέλαμε να συμβολίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δραστηριότητα 14η  - 11 Φεβρουαρίου / Ευρωπαϊκή Ημέρα 112

Με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα γνωρίζουμε τον ευρωπαϊκό αριθμό 112  και το λόγο, αλλά και τον τρόπο που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Δημιουργούμε μια ενημερωτική αφίσα όλοι μαζί, την οποία κολλάμε στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου μας, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των συστεγαζόμενων σχολείων. Παράλληλα, κάθε παιδί παίρνει κι ένα ατομικό ενημερωτικό φυλλάδιο, ώστε να ενημερώσει τους γονείς του στο σπίτι.

Δραστηριότητα 15η  - Ο μύθος του Αρλεκίνου

Με αφορμή τις Αποκριές υλοποιούμε στη τάξη βιωματική δράση με συμμετοχή γονέων. Μέσα από ένα θεατρικό εργαστήρι, ταξιδεύουμε στη Βενετία για να γνωρίσουμε το συγκεκριμένο μύθο. Η δράση ολοκληρώνεται με ένα εργαστήρι κατασκευής βενετσιάνικης μάσκας.

Δραστηριότητα 16η  - Ο Αντόνιο μας ξεναγεί στην Ιταλία

Αξιοποιώντας τον Αντόνιο, μια γαντόκουκλα γνωρίζουμε τα αξιοθέατα και στοιχεία από τον πολιτισμό(σημαία, εθνικός ύμνος, μουσική κ.τ.λ) της Ιταλίας. Δημιουργούμε μια ομαδική αφίσα για τη χώρα αυτή.

Δραστηριότητα 17η  - Ο κυρ λαγός του Πάσχα

Ταξιδεύουμε στη Γερμανία και γνωρίζουμε την ιστορία του κυρ λαγού του Πάσχα. Το νηπιαγωγείο μας επισκέπτεται μαμά νηπίου, η οποία έχει ταξιδέψει στη συγκεκριμένη χώρα για τον εορτασμό του Πάσχα και μας μιλάει για τα Γερμανικά έθιμα. Διακοσμούμε αβγά και στολίζουμε με αυτά ένα μικρό δεντράκι στο σχολείο μας. Η μαμά στη συνέχεια κρύβει στην αυλή του σχολείου αβγά και παίζουμε το κυνήγι  του πασχαλινού αβγού, όπως κάνουν και τα παιδιά στη Γερμανία ανήμερα του Πάσχα.

Δραστηριότητα 18η   -  Η  Γκρέτελ μας ξεναγεί στη Γερμανία

Η Γκρέτελ (γαντόκουκλα) μας φέρνει πληροφορίες και εικόνες από τη χώρα της και φτιάχνουμε την αφίσα της συγκεκριμένης χώρας.

Δραστηριότητα 19η  - Το αγόρι που ήθελε κι άλλο τυρί

Ο Κις, μια γαντόκουκλα από την Ολλανδία μας επισκέπτεται και μας διηγείται την ιστορία του. Τα παιδιά τον «ανακρίνουν» και τον ρωτούν πληροφορίες για τη χώρα του. Αυτός τους απαντά και τους βοηθά να αναζητήσουν εικόνες στο διαδίκτυο για τη χώρα του. Τα παιδιά με τις εικόνες που βρίσκουν φτιάχνουν την αφίσα της Ολλανδίας.

Δραστηριότητα 20η   -  Μια ολλανδική τουλίπα για την Πρωτομαγιά

Με αφορμή το ταξίδι μας στην Ολλανδία τη χώρα της τουλίπας και σε συνδυασμό με την πρωτομαγιά κατασκευάζουμε τουλίπες για τη διακόσμηση της τάξης μας.

Δραστηριότητα 21η  -  Ο γάμος της βατραχίνας

Επόμενη στάση η Αυστρία, όπου γνωρίζουμε την ιστορία της βατραχίνας Καταρίνα. Δραματοποιούμε τη συγκεκριμένη ιστορία και κατασκευάζουμε τη Καταρίνα με ποτήρι.  

Δραστηριότητα 22η  - Η Χίλντα μας ξεναγεί στην Αυστρία

Η φίλη της Ευρώπης, η Χίλντα (γαντόκουκλα)μας ξεναγεί στη χώρα της και μας γνωρίζει αξιοθέατα και τον πολιτισμό της. Δημιουργούμε με τη βοήθειά της την αφίσα της Αυστρίας.

 Δραστηριότητα 23η - 9 Μαΐου/ Ημέρα Ευρώπης

Μας επισκέπτεται μαμά νηπίου, η οποία έχει ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία και μας μιλάει για το ταξίδι της. Τα παιδιά της κάνουν ερωτήσεις κι αυτή απαντά. Μας βοηθάει να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό αγγλικό τράιφλ με σοκολάτα λόγω της μέρας.

  Δραστηριότητα 24η – Ο Τζον μας αναθέτει μια αποστολή 

Ο Τζον, φίλος της Ευρώπης από τη Μ. Βρετανία, χωρίζει τα παιδιά σε 2 ομάδες. Στην πρώτη αναθέτει να φτιάξει ένα κόκκινο αγγλικό λεωφορείο και στη δεύτερη δίνει υλικό για να φτιάξει την αφίσα της Μ. Βρετανίας.

Δραστηριότητα 25η  - Ας περάσουμε απέναντι στην Ιρλανδία

Διαβάζουμε ένα λαϊκό Ιρλανδικό παραμύθι με τίτλο «Οι 3 συμβουλές» και το εικονογραφούμε.

Δραστηριότητα 26η  - Ο Χουάν μας γνωρίζει την Ισπανία

Ο Χουάν (γαντόκουκλα) επισκέπτεται το νηπιαγωγείο μας και μας φέρνει φωτογραφίες από τη χώρα του. Τις αξιοποιούμε για να φτιάξουμε την αφίσα της Ισπανίας. Μας μιλάει για την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα και παρακολουθούμε στο διαδίκτυο ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Δραστηριότητα 27η  - Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο σημειώσατε Χ

Τα παιδιά εκφράζουν την επιθυμία να φτιάξουμε μια κατασκευή σχετική με την Ισπανία. Οι απόψεις διίστανται, έτσι, τα αγόρια φτιάχνουν κονκάρδα με το σήμα της Μπαρτσελόνα,

ενώ τα κορίτσια φτιάχνουν βεντάλιες. Όλοι μαζί χορεύουμε φλαμένγκο!

Δραστηριότητα 28η  - Τελευταία στάση στη Γαλλία

Διαβάζουμε το λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι «Η σφυρίχτρα» και δίνουμε τη δική μας συνέχεια στο παραμύθι. Η  Ζορζέτ (γαντόκουκλα) μας ξεναγεί στη χώρα του τη Γαλλία και μας φέρνει φωτογραφικό υλικό για την αφίσα μας.

 Δραστηριότητα 29η Eurodisney ερχόμαστε!!!

Μέσα από το διαδίκτυο ταξιδεύουμε στην αγαπημένη μικρών και μεγάλων  Eurodisney και συναντάμε τους αγαπημένους μας ήρωες, οι οποίοι μας ξεναγούν στο σπίτι τους.

Δραστηριότητα 30η  - Επιστροφή στην Ελλάδα

Η Ευρώπη μας υποδέχεται στην Ελλάδα και μας διαβάζει το λαϊκό παραμύθι «το χρυσόψαρο». Φτιάχνουμε κατασκευή το χρυσόψαρο για τη διακόσμηση της τάξης.

Δραστηριότητα 31η  - Σπίτι μου σπιτάκι μου

Για κάθε άνθρωπο η χώρα του είναι η ομορφότερη, έτσι κι εμείς φτιάχνουμε την αφίσα με τις ομορφιές της πατρίδας μας.

Δραστηριότητα 32η  - Δημιουργία παραμυθιού

Όλοι μαζί δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι με αφορμή τις εμπειρίες μας από το ταξίδι στην Ευρώπη.

Δραστηριότητα 33 η  - Δημιουργία ταξιδιωτικού φυλλαδίου

Τα νήπια δούλεψαν ομαδικά και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού έφτιαξαν ένα ταξιδιωτικό φυλλάδιο για χώρες της Ευρώπης

Δραστηριότητα 34η  - Έκθεση σουβενίρ

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο σουβενίρ που έχουν στα σπίτια τους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουμε μια μικρή έκθεση

Δραστηριότητα 35η  - Ταξιδάκι θα σας πάμε στην Ευρώπη που αγαπάμε

Δημιουργήσαμε το δικό μας τραγούδι το οποίο αποτέλεσε κι έναυσμα για τη καλοκαιρινή μας γιορτή

Δραστηριότητα 36 η  - Παρουσίαση του προγράμματος

Η παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς έγινε σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με το παράρτημα Europe direct της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα λειτούργησε έκθεση με τις ατομικές και ομαδικές δημιουργίες των νηπίων. Στο τέλος της εκδήλωσης τα νήπια παίρνουν το υλικό που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και μια «βαλίτσα- κατασκευή» με τις εργασίες που έκαναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Δραστηριότητα 37 η  - Καλοκαιρινή γιορτή

Η Ευρώπη ( κούκλα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος) μας καλεί να της κάνουμε παρέα σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Την ακολουθούμε σε ένα ταξίδι γεμάτο παιχνίδι, εκπλήξεις, μουσική και χορό.

 

 

 1. Μεθοδολογία Προγράμματος

Αρχικά σκεφτήκαμε να διερευνήσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των νηπίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις δράσεις μας. Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε είναι το ακόλουθο:

A’  Φάση : Διερεύνηση πρότερων γνώσεων – Σχεδιασμός δράσεων

Β’  Φάση : Υλοποίηση δράσεων

Γ’  Φάση : Ολοκλήρωση προγράμματος -  Αξιολόγηση – Παρουσίαση

Οι δραστηριότητες βασίστηκαν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς και στο μοντέλο της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Αξιοποιήθηκε το παιχνίδι και διάφορες τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκε το κουκλοθέατρο ως μέσο για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νηπίων για συμμετοχή στις δράσεις.

 

 1. Η εμπλοκή των μαθητών:

 

Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις του προγράμματος με μεγάλη χαρά. Από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον τους ήταν έντονο, αν και σα θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέμπει σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Κατά τη διάρκεια διερεύνησης των πρότερων γνώσεών τους για την Ευρώπη, μας εντυπωσίασαν τα σχόλια τους, τα οποία είχαν να κάνουν περισσότερο με τις γνώσεις τους από τα Μ.Μ.Ε και ιδιαίτερα από την τηλεόραση. Τους εντυπωσίαζαν ιδιαίτερα τα κτίρια ορόσημα κάθε χώρας – μέλους της Ε.Ε, οι σημαίες των χωρών, τα φαγητά κι απολάμβαναν τις δράσεις που κάναμε σε συνεργασία με τους γονείς τους. Πολλές φορές μας έδιναν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες αξιοποιούνταν ως προέκταση των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Συχνά οι ιδέες αυτές ήταν αφορμή για επαναπροσδιορισμό των στόχων μας κι ανατροφοδότηση των δράσεων. Μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία, υπήρχε εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και δημιουργία ομαδικών εργασιών.  Επίσης, τα νήπια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  δημιούργησαν τη «Γωνιά της Ε.Ε.» στη τάξη, την οποία εμπλούτιζαν με εποπτικό υλικό, κατασκευές, παιχνίδια και άλλες δημιουργίες που έφτιαχναν μόνα τους ή σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό.

 

 1. Αξιολόγηση Προγράμματος

Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλους τους εμπλεκομένους μαθητές – 

εκπαιδευτικό – γονείς, από την οποία κερδίσαμε γνώση, συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Τα παιδιά απόλαυσαν αυτό το ταξίδι και αυτή ήταν η ουσία και η αξία του προγράμματος. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος τους δόθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης κατάλληλο για την ηλικία τους, το οποίο είχε δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό με στόχο να αξιολογήσουν τα ίδια τα νήπια τη συγκεκριμένη δράση. Από την ανάλυση του φύλλου αξιολόγησης διαπιστώθηκε πως  στην πλειοψηφία των νηπίων άρεσαν πολύ οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και όσα έμαθαν για την Ευρώπη. Επίσης, αξιοποίησαν το υλικό που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νηπιαγωγείο μας και συνέχιζαν να εμπλουτίζουν τη «Γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η εκπαιδευτικός αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος στη τάξη, αλλά και γνώσεις μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και την ανατροφοδότηση από τη συνεργασία της με τους άλλους teachers4europe.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και τις πολύ καλές εντυπώσεις των γονέων, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος είτε  φέρνοντας μας  υλικό από τα ταξίδια τους σε χώρες της Ε.Ε, είτε συμμετέχοντας στις δράσεις γονεϊκής εμπλοκής που υλοποιήθηκαν.