ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Abstract)

Γνωρίζοντας πως προϋπόθεση και έναυσμα για τη δόμηση της γνώσης αποτελεί η υποβολή ενός ανοιχτού, δημιουργικού ερωτήματος – προβλήματος που δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποφασίστηκε η διαθεματική προσέγγιση του φαινομένου του φωτός. Οι έννοιες «Φως», «Σκιές» μελετήθηκαν με τη βοήθεια έργων τέχνης, μέσω της λογοτεχνίας αλλά και με τη βοήθεια ιστοσελίδων μουσείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι μαθητές έφεραν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους, βίωσαν καταστάσεις, αναζήτησαν νοήματα μέσα από τους δεσμούς της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πραγματικότητας, ενεργοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

 

Θεώρησα καλό να ασχοληθώ με τα << Παιδικά Δικαιώματα.>> Μια και τα παιδιά μου βρίσκονται στην πρώτη Α¨τάξη να ξέρουν από μικρά λίγα πράγματα. Η εργασία μας είναι παιχνίδια, ζωγραφιές και δραματοποίηση. Μέσα από αυτά έμαθαν για το νόμισμα της Ευρώπης, τη σημαία της Ε.Ε. την ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε., 'εμαθαν ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες, και αποδέχτηκαν τα διαφορετικά άτομα. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, ο σεβασμός , η αγάπη , η αλληλεγγύη, η αποδοχή κ.α.