ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης T4E 2016 – 2017 με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου Μαραθώνα με στόχο να προσεγγίσουμε τις αξίες του αθλητισμού και του ολυμπισμού που εκφράζουν παράλληλα αρχές και αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριος στόχος μας ήταν να γίνουν οι μαθητές κοινωνοί των ολυμπιακών και των ευρωπαϊκών ιδεωδών, να αντιληφθούν το σκοπό της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνύπαρξη και συνεργασία όλων των κρατών-μελών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και να διαμορφώσουν προσωπική στάση ως μελλοντικοί ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες.

Παράλληλοι στόχοι ήταν η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των παιδιών για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γνωρίσουν τα κράτη, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των λαών της. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα να αναπτύξουν συμπεριφορά και στάση ανάλογη των Ευρωπαίων πολιτών σύμφωνα με τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες του ολυμπισμού όπως η ειρήνη, η αδελφοσύνη, η αλληλεγγύη, η φιλία, ο σεβασμός, η αποδοχή, η ισότητα, η  δικαιοσύνη και η ελευθερία.

Με διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και οι οποίες προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους, αναγνώρισαν την κοινή γλώσσα των αξιών, των αρχών και του πολιτισμού που κληρονομήσαμε με την πάροδο του χρόνου από το Ολυμπιακό Κίνημα μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης διαφόρων πεδίων της κοινής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εδραιώσουμε και να κατανοήσουμε ότι οι φυσικές και πολιτισμικές διαφορές δεν μας χωρίζουν, αλλά μέσα από το πρίσμα των κοινών πανανθρώπινων αξιών του αθλητισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τη βάση για κατανόηση, αποδοχή και εκτίμηση όλων των πολιτισμών κάθε λαού ξεχωριστά, σε ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια προοπτική.

 

Παναγιώτα Δραγατογιάννη

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

 

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4Europe υλοποιήσαμε πρόγραμμα με τίτλο «European Museum e-Explorers» με τους μαθητές της Δ1 Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Σκοπό της δράσης αποτέλεσε η γνωριμία των παιδιών με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτισμικό κυρίως επίπεδο και η κατανόηση της σπουδαιότητας της συνύπαρξης και της ενότητας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την εικονική περιήγηση μας σε μουσεία χωρών.

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της  Αγγλικής γλώσσας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών  και έντυπου εποπτικού υλικού που χορηγήθηκε από το πλησιέστερο γραφείο Europe Direct παράλληλα με την αξιοποίηση ηλεκτρονικού υλικού που στάλθηκε από τη συντονίστρια του προγράμματος. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών που την διέπουν μέσα από τα μουσεία ως κατ’ εξοχήν τόπους φιλοξενίας πολιτισμού και γνώσης καθώς το σύνολο των εκθεμάτων διαγράφουν την πολιτισμική κληρονομιά και την ταυτότητα της κάθε χώρας, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο της πόλης όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοιμάστηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 Η εργασία ολοκληρώθηκε με την παραγωγή σύντομου βίντεο που περιλαμβάνει αποσπάσματα των βιωματικών δράσεων στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά κατά την επίσκεψης τους στο τοπικό μουσείο  και του υλικού που κατέγραψαν στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν την πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής τους στα παιδιά των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι εικονικές περιηγήσεις των μουσείων που επισκεφθήκαμε με τη χρήση του προγράμματος thinglink. Τέλος, ετοιμάστηκε βίντεο με τις ζωγραφιές-γραμματόσημα των παιδιών του σχολείου σχετικά με την Ε.Ε. που συμμετείχαν στο διαγωνισμό που οργανώθηκε από τις υπεύθυνες του προγράμματος.

Εισαγωγή
             Με αφορμή το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε φέτος στο σχολείο μας, με θέμα «Ο κύκλος του ψωμιού», αποφασίσαμε να διευρύνουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην αρχή του προγράμματος οι μαθητές βίωσαν τον παραδοσιακό τρόπο οργώματος με γαϊδουράκι , γεγονός  που όπως ήταν φυσικό τους ενθουσίασε. Ακολούθησε η σπορά του σταριού, το θέρισμα, το άλεσμα, το ζύμωμα και τέλος το ψήσιμο του πεντανόστιμου ψωμιού μας. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας αυτό μέσω του ψωμιού, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, επιχειρήθηκε να αντιληφθούν τα παιδιά τη διατροφική αξία του ψωμιού και να σταματήσει να θεωρείται ως  «απαγορευμένο» είδος. Αναζητήσαμε τα διάφορα είδη ψωμιού που παρασκευάζονται στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. .


Σκοπός- Στόχοι του προγράμματος:

Σκοπός μας μέσα από το πρόγραμμα αυτό ήταν:

 • Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την Ευρώπη και τις αξίες που την διέπουν.
 • Να αντιληφθούν τη διατροφική αξία του ψωμιού.
 • Να γνωρίσουν την παραδοσιακή και τη σύγχρονη διαδικασία που ακολουθείται ώστε να φτάσουμε από το σιτάρι στο ψωμί.

Στόχοι:

Γνωστικοί Στόχοι

 • Να γνωρίσουν καλύτερα τον θεσμό της Ε.Ε, τα κράτη-μέλη της και τα όργανα λειτουργίας της.
 • Να μάθουν τον κύκλο το ψωμιού.
 • Να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στον παραδοσιακό και στον σύγχρονο τρόπο παρασκευής ψωμιού.
 • Να αναγνωρίσουν τα είδη ψωμιού στις χώρες της Ε.Ε..

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 • Να αντιληφθούν την ξεχωριστή σημασία του κάθε κράτους μέλους στην Ε.Ε αλλά και τη σημασία συνύπαρξης και συνεργασίας των ευρωπαίων πολιτών.
 • Να μάθουν να λειτουργούν και να δρουν ομαδικά.
 • Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, συνεργασία).
 • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
 • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους μέσα από συγκεκριμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Υλοποίηση δραστηριοτήτων

 

            Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία βοήθησαν τα παιδιά να προσεγγίσουν καλύτερα και ουσιαστικότερα το θέμα. Όλη η διαδικασία βασίστηκε στη χρήση των ΤΠΕ, στην ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση, ώστε να επιτευχθεί μια πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος. Επίσης, οι δράσεις του προγράμματος αναρτιόνταν και στο Blog της Δ’ τάξης , ώστε να παρακολουθούν και οι γονείς την  πορεία των δράσεών μας.

 

1η δραστηριότητα

 

Στόχος: Να γνωρίσουν καλύτερα τον θεσμό της Ε.Ε, τα κράτη-μέλη της και τα όργανα λειτουργίας της.

            Το ταξίδι μας αυτό ξεκίνησε με κάποιες εισαγωγικές δραστηριότητες γνωριμίας με την Ευρώπη. Αρχικά εντοπίσαμε σε ένα παγκόσμιο χάρτη και στη υδρόγειο σφαίρα τις χώρες της Ε.Ε. . Στη συνέχεια θυμηθήκαμε τις έννοιες Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση , με σκοπό να γίνει σαφές ότι δεν αποτελούν όλες οι χώρες μέλη της μεγάλης αυτής οικογένειας που ακούει στο όνομα Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίσαμε τα βασικά στοιχεία της κάθε χώρας και εντοπίσαμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τα παιδιά περιπλανήθηκαν στο Europa.eu και έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στο Kids Corner. Ανέσυραν με αυτούς τους τρόπους όλες τις γνώσεις που είχαν, οι «ευρωπαίοι» μαθητές μας.(Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)

2η δραστηριότητα

Στόχος :Να μάθουν τον κύκλο το ψωμιού.

              Να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στον παραδοσιακό και στον σύγχρονο τρόπο παρασκευής ψωμιού.

            Ακολούθησε μια συζήτηση με θέμα την μεσογειακή διατροφή και την αξία του ψωμιού στην αρχαία Ελλάδα. Παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικό υλικό για τον κύκλο του ψωμιού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες  και τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα πόστερ-κολάζ σχετικά με τον κύκλο του ψωμιού, με εικόνες και λέξεις-κλειδιά που οι ίδιοι θα είχαν επιλέξει από το διαδίκτυο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Εμπλούτισαν  την ομαδική εργασία τους, με παροιμίες, αινίγματα, ποιήματα και μαντινάδες σχετικές με το θέμα. Στο τέλος, διάλεξαν έναν τίτλο και ολοκλήρωσαν με αυτό τον τρόπο τη δράση μας.(Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)

3η δραστηριότητα

Στόχος: Να αναγνωρίσουν τα είδη ψωμιού στις χώρες της Ε.Ε..


             Έπειτα, το  κάθε παιδί επέλεξε μια χώρα της Ε.Ε. και βρήκε μια παραδοσιακή συνταγή ψωμιού της χώρας αυτής. Ακολούθησε η παρουσίαση των συνταγών αυτών στην τάξη, συνοδευόμενη από μια ζωγραφιά του παιδιού με το συγκεκριμένο είδους ψωμιού. Έτσι, φτιάξαμε το βιβλίο συνταγών μας με γεύσεις και είδη ψωμιών από τις χώρες της Ε.Ε. .
(Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα)

 

(Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες)

4η δραστηριότητα

Στόχος: Να αναγνωρίσουν τα είδη ψωμιού στις χώρες της Ε.Ε..


            Από αυτές τις συνταγές επιλέξαμε με τα παιδιά μία δανέζικη για να την κάνουμε στην τάξη. Σε αυτό μας βοήθησε η μητέρα ενός μαθητή μας, η οποία κατάγεται από τη Δανία την οποία και καλέσαμε στην τάξη μας. Σκοπός της πρόσκλησης ήταν να φτιάξουμε με τη βοήθεια της και με τα υλικά τα οποία προμηθεύτηκε η ίδια από την Δανία, το δανέζικο ψωμί Rugmel. Η τάξη μας έγινε ένας μικρός φούρνος και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ζυμώσουν και να γευτούν δανέζικο ψωμί. Η μητέρα του μαθητή μας μίλησε για τα είδη των ψωμιών που υπάρχουν στη Δανία καθώς για το πόσο είναι συνδεδεμένο με το καθημερινό τους γεύμα.

5η δραστηριότητα

            Φτιάξαμε ένα πόστερ με τη λέξη ψωμί στις περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. . Τα παιδιά επέλεξαν δύο ή και παραπάνω γλώσσες ευρωπαϊκών χωρών και μετέφρασαν τη λέξη ψωμί σε αυτές. Ζωγράφισαν ένα καρβέλι ψωμί και έγραψαν γύρω του όλες τις λέξεις. Προσπάθησαν να τις προφέρουν, γεγονός που μας έκανε να γελάσουμε αρκετά. Το αποτέλεσμα μας άρεσε πολύ και στόλισε την τάξη μας!
(Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


            Η επιλογή του θέματος, εκ του αποτελέσματος, κρίνεται επιτυχημένη καθώς οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και προθυμία να ακούσουν και να ενημερωθούν για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και  να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας έδειχναν έκδηλα σημάδια γνωστικής εμπλοκής. Το θέμα που επιλέχθηκε, μας είχε ευαισθητοποιήσει , πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος και έτσι δεν χάσαμε την όρεξη και το ενδιαφέρον μας, να αναζητούμε συνεχώς και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το ψωμί. Προτρέπαμε  συνεχώς τους μαθητές να μοιράζονται μαζί μας κάτι που άκουσαν, διάβασαν η συνάντησαν και που σχετιζόταν με το θέμα μας. Τους ενθαρρύναμε να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να μοιράζονται με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης τους, τις οποίες προσπαθούσαμε με κάθε δυνατό τρόπο να ενσωματώσουμε στη διαδικασία.
         Είναι γεγονός ότι συναντήσαμε πολλές απορίες των μαθητών πάνω στα περισσότερα ερωτήματα και συζητήσεις που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργίας και τους θεσμούς της, γεγονός όμως που δεν εμπόδισε την ομαλή εξέλιξη και πορεία της εργασίας. Σε λογισμικά και παιχνίδια που απευθύνονταν σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι μαθητές είχαν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κάθε φορά που αδυνατούσαν να απαντήσουν.
           Δεν σημειώθηκε κάποιο απρόσμενο γεγονός ή αντίδραση από την πλευρά των μαθητών , η οποία θα μπορούσε να επισημανθεί στο σημείο αυτό. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα που μελετήσαμε και σε γενικές γραμμές, ήταν αρκετά συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει. Το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί αρχικά  , τηρήθηκε , με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί, γεγονός που μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

      Μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας μας δόθηκε η δυνατότητα να ταξιδέψουμε στο χώρο και στο χρόνο και να ανακαλύψουμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση . Μπορεί  η εργασία , κάπου εδώ , να φαίνεται ότι τελείωσε, το ταξίδι όμως και η διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών μέσα από την γνωριμία άλλων πολιτισμών δεν θα σταματήσει…. Και αυτό γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε εκπαιδευτικού το πώς και πόσο θα οδηγήσει τους μαθητές του προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση του να εξερευνούν , να ανακαλύπτουν οτιδήποτε νέο…

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΤΑΞΗ Γ1  44ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΩΜΑΗ ΤΖΙΤΖΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ