ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe και σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και να να τους αφυπνίσει για τα δικαιώμτα τους καθώς και τις δυνατότητες πληροφόρησης που έχουν.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όργανα λήψης αποφάσεων μέσα σε αυτή καθώς και το Ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο δόθηκε έμφαση στα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και στις δυνατότητες πληροφόρησης μέσα σε αυτή ενώ στο τρίτο στάδιο έγινε έρευνα σε τοπικό επίπεδο για τις γνώσεις των μαθητών αλλά και των επιχειρηματιών του τόπου για θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Το τελευταίο στάδιο περιλάμβανε την παρουσίαση του προγράμματος σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας με τις παρουσιάσεις όλων των προγραμμάτων που έγιναν το τρέχον σχολικό έτος στο Νομό.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τις χώρες τις Ε.Ε. και τα χαρακτηριστικά τους και να κατανοήσουν το σύνθημα "Ενωμένοι στην πολυμορφία"
 • Να μάθουν τα όργανα και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της Ε.Ε.
 • Να γνωρίσουν τα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας.
 • Να αναζητήσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν το πληροφοριακό υλικό που διατίθεται στην επίσημη πύλη της Ε.Ε.
 • Να συνηδειτοποιήσουν την ανάγκη ενημέρωσης και πληροφόρησης προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει η ενωμένη Ευρώπη
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017, στο Γενικό Λύκειο Άμφισσας και σε αυτή συμμετείχαν μαθητές της Α και Β Λυκείου σε ώρες εκτός του σχολικού τους ωραρίου με υπεύθυνη - συντονίστρια της καθηγήτρια Τσιάμη Στυλιανή.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Γνωριμία με την Ε.Ε. (χώρες, όργανα, Ευρωζώνη, Ευρώ)

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Τα δικαιώματα μου ως ευρωπαίος πολίτης - Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

3. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Έρευνα σε τοπικό επίπεδο για τις γνώσεις μαθητών και επιχειρηματιών σε θέματα Ε.Ε.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Παρουσίαση προγραμματος σε ειδική εκδήλωση σε μαθητές και καθηγητές από όλο το Νομό.

Δράση ΓΕΛ Άμφισσας 2016-2017

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ:

Δικαιώματα Καταναλωτών

Υπηρεσίες πληροφόρησης των πολιτών

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έρευνα

Αρσάκειο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Δράσεις προγράμματος Teachers4Europe 2016-17

Υπεύθυνη καθηγήτρια Teachers4Europe: Μαρία-Αμαλία Βέργουλα (Οικονομολόγος)

"Προσεγγίζοντας την Ευρώπη: Αφορμές για ενημέρωση, συμμετοχή, δράση¨

Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε προσπάθεια να δραστηριοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές σε σχέση με ευρωπαϊκά ζητήματα, να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να συμεμτέχουν σε δράσεις ευρωπαϊκού περιεχομένου. Στόχο επίσης ήταν να υπάρξει διάχυση αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίηση μαθητών σε όλο το λύκειο αλλά και στο γυμνάσιο, όχι μόνο συμμετοχή μαθητών που εκπόνησαν συγκεκριμένες εργασίες.

Δράσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πλαίσιο μαθημάτων (Πολιτική Παιδεία Α και Β Λυκείου, Ερευνητική Εργασία, Όμιλος Ηγεσίας Γυμνασίου-Λυκείου) όσο και στο πλαίσιο μαθητικών δράσεων έξω από το σχολείο. Θεματολογία γύρω από την οποία εκπονήθηκαν εργασίες από μαθητές ήταν η ευρωπαϊκή διάσταση στη Δημοκρατία-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Ευρωπαϊκά προγράμματα- Νέοι Ευρωπαίοι πολίτες. 

Οι δράσεις που παρακολούθησαν μαθητές εκτός του σχολικού τυπικού προγράμματος, οι εργασίες τους και οι δράσεις που διοργανώθηκαν ήταν οι παρακάτω:

 1. EU Jobs & Mobility Roadshow, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο (15 Οκτωβρίου 2016)
 2. 5ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης , "Ο κόσμος το 2017 και πέρα. Σε αναζήτηση τής σταθερότητας",
 3. Διάλογος του Ευρωπαίου Επιτρόπου, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου με τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη
 4. Ερευνητική εργασία Α λυκείου (α’ τετράμηνο): Λειτουργία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόγραμμα Erasmus+
 5. Ομιλία αποφοίτου του σχολείου που σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στην Γαλλία στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας της Α. Παρουσίαση του Μοντέλου προσομοίωσης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  (ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου)
 6. Συζήτηση με μαθητές του Ομίλου Ηγεσίας για την νοοτροπία των άλλων ευρωπαίων απέναντι στα κοινά, τρόπους συμμετοχής νέων σε δράσεις που τους ανοίγουν ευρωπαϊκές προοπτικές.
 7. Διδακτική επίσκεψη στο ΙΜΧΑ (Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου Αίμου): Ομιλία της κ.Παρούλας- Νάσκου Περράκη, Εθνικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό διπλωματικό πλαίσιο

(Πολιτική Παιδεία Α΄Λυκείου)

 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικαιρότητα:Παρουσίαση για την CETA (Πολιτική Παιδεία, Β΄Λυκείου)
 2. Ενημέρωση και συμμετοχή στην καμπάνια NO HATE SPEECH του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναζητώντας αιτίες, συνέπειες και τρόπους αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους (ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου)
 3. Σχολική συνεργασία: Αρσάκειο ΓΕΛ με Πειραματικό ΓΕΛ Παν.Μακεδονίας
  τηλεδιάσκεψη για το Βραβείο Ζαχάρωφ
 4. Ερευνητική εργασία Α’Λυκείου: Καμπάνιες ευαισθητοποίησης της Ε.Ε
 5. Οι νέοι ενημερώνονται από τους νεόυς για το Erasmus: ESN Παν.Μακ και ΑΠΘ σε δράση…
 6. Ημέρα της Ευρώπης: Γνωρίζοντας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Σχολείου μας. Τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου ενημερώνονται, συζητούν.. Οι μαθητές ενημερώνονται από τους συμμαθητές τους για τρόπο λειτουργίας αλλά και την εμπειρία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, το πρόγραμμα Euroscola, την εμπειρία eTwinning, το πρόγραμμα“European Youth Education – Think Europe”

Όλες οι ανωτέρω δράσεις αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του σχολείου http://arsakeiolykeiothess.blogspot.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων http://www.arsakeio.gr/

http://www.arsakeio.gr/gr/thessaloniki/thessaloniki-junior-high/events-activities

 

{youtube} https://youtu.be/ImnzB90P1EA{/youtube} 

 

"Εκφράσου στη γλώσσα σου"

 https://www.youtube.com/watch?v=6aLLd7wVaBE&t=15s