"Εκφράσου στη γλώσσα σου"

 https://www.youtube.com/watch?v=6aLLd7wVaBE&t=15s

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe και σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και να να τους αφυπνίσει για τα δικαιώμτα τους καθώς και τις δυνατότητες πληροφόρησης που έχουν.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όργανα λήψης αποφάσεων μέσα σε αυτή καθώς και το Ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο δόθηκε έμφαση στα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και στις δυνατότητες πληροφόρησης μέσα σε αυτή ενώ στο τρίτο στάδιο έγινε έρευνα σε τοπικό επίπεδο για τις γνώσεις των μαθητών αλλά και των επιχειρηματιών του τόπου για θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Το τελευταίο στάδιο περιλάμβανε την παρουσίαση του προγράμματος σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας με τις παρουσιάσεις όλων των προγραμμάτων που έγιναν το τρέχον σχολικό έτος στο Νομό.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τις χώρες τις Ε.Ε. και τα χαρακτηριστικά τους και να κατανοήσουν το σύνθημα "Ενωμένοι στην πολυμορφία"
  • Να μάθουν τα όργανα και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της Ε.Ε.
  • Να γνωρίσουν τα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας.
  • Να αναζητήσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν το πληροφοριακό υλικό που διατίθεται στην επίσημη πύλη της Ε.Ε.
  • Να συνηδειτοποιήσουν την ανάγκη ενημέρωσης και πληροφόρησης προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει η ενωμένη Ευρώπη
  • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017, στο Γενικό Λύκειο Άμφισσας και σε αυτή συμμετείχαν μαθητές της Α και Β Λυκείου σε ώρες εκτός του σχολικού τους ωραρίου με υπεύθυνη - συντονίστρια της καθηγήτρια Τσιάμη Στυλιανή.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Γνωριμία με την Ε.Ε. (χώρες, όργανα, Ευρωζώνη, Ευρώ)

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Τα δικαιώματα μου ως ευρωπαίος πολίτης - Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

3. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Έρευνα σε τοπικό επίπεδο για τις γνώσεις μαθητών και επιχειρηματιών σε θέματα Ε.Ε.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Παρουσίαση προγραμματος σε ειδική εκδήλωση σε μαθητές και καθηγητές από όλο το Νομό.

Δράση ΓΕΛ Άμφισσας 2016-2017

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ:

Δικαιώματα Καταναλωτών

Υπηρεσίες πληροφόρησης των πολιτών

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έρευνα