ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τμήμα Επικοινωνίας /Εταιρικών Σχέσεων

& Ευρωπαϊκών Δικτύων


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η επιλογή των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην Επιμορφωτική Δράση "Teachers4Europe 2013-2014".

Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην '' Πρόσκληση για τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Δράση Teachers4Europe 2013-2014".

Η επιλογή των εκπαιδευτικών και η δημιουργία "εκπαιδευτικών ομάδων" ανά περιφέρεια, βασίσθηκε :

  • στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
  • στην ευρύτερη δυνατή γεωγραφική εκπροσώπηση ανά περιφέρεια
  • στο βέλτιστο αριθμό εκπαιδευομένων ανά ομάδα.

 

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2014

 

Βασιλίσσης Σοφίας 2 – 106 74 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. +30210 7272100 – φαξ +30210 7244620

http://ec.europa.eu/greece