ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

Συνάντηση εργασίας της Επιτρόπου κυρίας Ανδρούλλας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 


ee

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  

 

Υπηρεσία Τύπου και ΜΜΕ                      

 

 

     Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Συνάντηση εργασίας της Επιτρόπου κυρίας Ανδρούλλας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(20 Φεβρουαρίου 2014)

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση εργασίας μεταξύ της Επιτρόπου κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου, αρμόδιας για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, και Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο Ίδρυμα Κακογιάννη.

Η Επίτροπος στην ομιλία της με θέμα "Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Εκπαίδευση", αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας ΠΙΖΑ του ΟΟΣΑ και της πρόσφατης έκθεσης του οίκου McKinsey με τίτλο "Εκπαίδευση για την Απασχόληση: Σχεδιάζοντας ένα σύστημα που λειτουργεί".

Συγκεκριμένα, η κυρία Βασιλείου τόνισε ότι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι στενά συνδεδεμένη με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελεί και τη βάση για τη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας και πολιτείας. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι μαθητές και απόφοιτοι να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε εκτεταμένα στα αποτελέσματα της έρευνας ΠΙΖΑ που αξιολογεί τις ικανότητες των 15 χωρών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Σε αυτή την έρευνα, οι επιδόσεις των ελλήνων μαθητών, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μειωμένες.

Επίσης, εκθείασε τον ρόλο των εκπαιδευτικών ως βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης. Κλείνοντας, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ERASMUS+ και στις δυνατότητες που παρέχει προς τους εκπαιδευτικούς και τους νέους.

Περισσότερες πληροφορίες

Έρευνα ΠΙΖΑ:

http://www.iep.edu.gr/pisa/

Έκθεση McKinsey:

http://www.mckinsey.com/Insights/Social_Sector/Converting_education_to_employment_in_Europe

 

Δικτυακός τόπος της Ανδρούλας Βασιλείου και Twitter: @VassiliouEU