ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο για λόγους αρχείου και δεν ανανεώνεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Τ4Ε AMBASSADORS 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Τ4Ε AMBASSADORS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ TEACHERS4EUROPE 2014-2015


Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 2014-2015 προσκαλεί τους ενεργούς Τeachers4Εurope καθώς και τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ενίσχυση της δράσης Τeachers4Εurope και να λειτουργήσουν εθελοντικά ως πρεσβευτές της ιδέας και πολλαπλασιαστές των στόχων του Τeachers4Εurope (Τ4Ε).


Στόχος είναι να ενισχυθεί το δίκτυο των Τ4Ε μέσω της επιλογής και εκπαίδευσης σε πρώτη φάση πρεσβευτών Τ4Ε σε τοπικό επίπεδο. Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευμένοι πρεσβευτές Τ4Ε θα ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα υποστηρίξουν μια σειρά επιμορφώσεων/εργασιών με τους υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους.


Οι πρεσβευτές στη δεύτερη φάση μαζί με τους νέους υποψήφιους Τ4Ε που θα επιλεγούν σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργήσουν μια ολιγομελή ομάδα επιμόρφωσης/εργασίας προκειμένου να οργανώσουν την περαιτέρω διάδοση των στόχων του προγράμματος με τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους (συναδέλφους, γονείς, μαθητές).


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές διαδικασίες:

  1. Επιλογή των υποψηφίων Τ4Ε πρεσβευτών, από Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 μέχρι την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2014
  2. Εκπαίδευσης των υποψήφιων Τ4Ε Ambassadors, από Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015
  3. Επιλογή των νέων Τ4Ε τον Ιανουάριο 2015 και διεξαγωγή των τοπικών επιμορφώσεων/εργασιών από Φεβρουάριο 2015 μέχρι τέλη Απριλίου 2015
  4. Παρουσίαση των εργασιών στις τάξεις των Τ4Ε στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, αρχικά να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας 10 ωρών εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.teachers4europe.gr κατά τις ημερομηνίες 1 Δεκεμβρίου 2014 – 21 Δεκεμβρίου 2014.


Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκπαίδευση διάρκειας 20 ωρών με φυσική παρουσία, σε εκπαιδευτικό κέντρο στις ημερομηνίες 3,4,5 Ιανουαρίου 2015.

Η επιλογή των νέων Τ4Ε θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του Ιανουαρίου 2015 και η επιμόρφωση των νέων υποψηφίων Τ4Ε θα πραγματοποιηθεί από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο 2015.


Μέχρι το τέλος της χρονιάς 2014 - 2015 θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι συμμετέχοντες πρεσβευτές Τ4Ε θα υλοποιήσουν εθελοντικά τις προκαθορισμένες επιμορφώσεις/εργασίες στην ευρύτερη περιοχή όπου εργάζονται καθώς επίσης και μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τους διατεθεί, με στόχο να εμφυσήσουν στους νέους συμμετέχοντες υποψήφιους Τ4Ε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των επιμορφώσεων/εργασιών.


Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε το www.teachers4europe.gr

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


 

Διαβάστε εδώ όλη την πρόσκληση