Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σύμφωνα με τον οδηγό τις περιοχές και τα ονόματα των σχολείων.

A4E1 T4E Ambassadors πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
A4E1C Υποψήφιοι T4E Ambassadors πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
A4E2 T4E Ambassadors δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
A4E2C Υποψήφιοι T4E Ambassadors δευτεροβάθμιας
T4E1 T4E πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
T4E1C Υποψήφιοι T4E πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
T4E2 T4E δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
T4E2C Υποψήφιοι T4E δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης