''Κάθε σημαία .......και μια ιστορία

Ονοματεπώνυμο: 
Νικόλαος Παπαδόπουλος
Σχολικό Έτος: 
2017-2018
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 
Πρωτοβάθμια
Σχολείο που πραγματοποιήθηκε η εργασία: 
9ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Τάξεις που συμμετείχαν στην εργασία: 
Ε΄2
Σύνολο μαθητών που συμμετείχαν στην εργασία: 
22
Εκπαιδευτική Περιφέρεια που πραγματοποιήθηκε η δράση: 
Δυτικής Ελλάδας
Επιβλέπων Πρεσβευτής: 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ
Περίληψη της Εργασίας: 

Το θέμα που διαπραγματευτήκαμε στην τάξη μας (Ε2/9ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) είχε σχέση με τις σημαίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και συγκεκριμένα με το τι συμβολίζει η καθεμία (χρώματα, σχήματα κτλ.). Επιλέξαμε αυτό το θέμα , γιατί θεωρήσαμε σημαντικό να αναδείξουμε το γεγονός πως μέσα σε μια ενοποιημένη Ευρώπη κάθε χώρα εκτός από τα στοιχεία που τις συνδέει με τις υπόλοιπες, παράλληλα έχει και τη δική της ξεχωριστή, εθνική ταυτότητα και η σημαία της είναι εκείνη που την υποδηλώνει. Επιγραμματικά μέσα από διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, εποπτικό υλικό και αξιοποιώντας τη συνδρομή της συντονίστριάς μας και τις υποστηρικτικές δομές του προγράμματος Τ4Ε προσπαθήσαμε αρχικά να γνωρίσουμε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και να δούμε τη θέση τους στον Ευρωπαϊκό χάρτη. Στη συνέχεια εξετάσαμε τη σημαία του κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά ως προς την ιστορία της και τι απεικονίζει. Μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση και ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων συνδέσαμε και αξιοποιήσαμε τα πεδία του γλωσσικού μαθήματος, της Γεωγραφίας, της μουσικής και των Εικαστικών για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος που αναλάβαμε. Ακόμη, μέσα από τη γραφή της λέξης "Σημαία" στη γλώσσα του κάθε μέλους-κράτους ασχοληθήκαμε και με το θέμα της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ε.Ε. Αφού ολοκληρώσαμε όλες τις δράσεις που σχεδιάσαμε, έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων στους μαθητές όλου του σχολείου δημιουργώντας μια « Ευρωπαϊκή Γωνιά» όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου είχαν τη δυνατότητα να δουν την πορεία της δουλειάς μας και να γίνουν κοινωνοί των αποτελεσμάτων της. Τέλος, μέσα από διάφορες δράσεις έγινε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ελέγξαμε αν επιτύχαμε τους στόχους που θέσαμε αρχικά. Το σίγουρο πάντως είναι πως όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες απόλαυσαν αυτό το ιδιότυπο ευρωπαϊκό μας ταξίδι.

Αρχεία Εργασίας: 
Γονική Συναίνεση: 
Ναι